Terskel Test – Mølle

kr 1.800

Ingrid Kristiansen har utviklet en egen metode der vi ved standardiserte tester kan finne din terskelpuls samt fart. Vi måler ikke laktat, men pulsen din hele veien. Dette er en god treningsøkt, med veiledning der du i tillegg får de tallene du trenger for å nå dine mål innenfor treningen.

Alle terskeltestene blir gjennomført på løpemaskinen vår og flere i Team Kristiansen er kvalifisert til å utfører slike tester.

 

Beskrivelse

Terskeltest er en test for deg som ønsker å kartlegge din utholdenhet. Det er gunstig å vite sin terskelpuls samt terskelfart for å få best mulig utbytte av egen trening. Denne testen passer for alle løpere, uansett nivå og målsetning. Testene er standariserte og du vil få personlige tilbakemeldinger i tillegg til forslag om videre trening mot dine mål. Vi måler terskelfarten samt pulsen uten å måle laktatverdien (melkseyreverdien), det betyr at vi ikke bruker noe annet «verktøy» enn puls. Dette er på ingen måte en skummel test, det blir som en god treningsøkt med Personlig oppfølgning underveis.

Når: Time avtales via mail etter bestilling
Ingrid: ingrid@ingridkristiansen.com
Marte: info@martekristiansen.com

Hvor: Alle testene gjøres i vårt eget treningsrom, der vi har en løpemaskin som er kalibrert.
Nils Collett Vogts vei 51B (ca. 1 km fra Bogstad Camping)

Hvorfor: Terskelfart og terskelpuls er vesentlig å vite for å få en riktig progresjon i treningen mot personlige mål.