Trening / fysiskaktivitet har mange dimensjoner

Begrepet ”trening” er relativt nytt blant vanlige folk. Det moderne behovet for trening og fysisk aktivitet har oppstått som en følge av velstand og framskritt i vår del av verden. Egentlig er dette en fallitterklæring for levesettet vårt. Jeg har nevnt dette før, at det moderne mennesket har en kropp som er understimulert og et hode som er overstimulert. Ja hverdagen for de flete av oss er fullt opp av diverse gjøremål både på jobb og i fritiden. Vi blir også bombardert med alt vi skulle ha gjort gjennom media, internett med mer.Det er få av oss som føler at vi duger eller strekker til på noen av ”arenaene” som vi ønsker å mestre. Her er jo trenings/aktivitets arenaen en av arenaene. Ved å velge riktig treningsarena og aktivitet kan du dekke mer enn det fysiske behovet. Vi anbefaler deg å foreta en dimensjonsanalyse av treningen din for å se om den ivaretar helheten i livet ditt. Ja hva er det egentlig du ønsker med din aktivitet?

Den praktiske og økonomiske dimensjonen

Det er en stor fordel om aktiviteten er enkel, lett, skånsom og naturlig å utøve. Den bør ha så få ”avhengigheter” som mulig. Det enkleste er om du kan starte fra dørstokken hjemme (eller fra jobb sammen noen kollegaer) – da vil aktiviteten heller ikke ta så lang tid, noe som er viktig. Aktiviteten og utstyret som trengs må ikke være så kostbart at du kvier deg for å gå i gang. For en vet jo ikke om dette er aktiviteten du vil fortsette med over tid.

Den fysiske dimensjonen

Aktiviteten skal gi fysisk stimulering av mest mulig av kroppen, det vil si at den bør aktivisere flest mulig muskler. Langrenn, stavgang, roing og svømming er eksempler på slike aktiviteter. Sykling og jogging gir lite stimulering av overkroppen, men aktiviserer mer enn 50 prosent av all muskelmasse i kroppen. Jo flere muskler som aktiviseres, desto bedre trening er det for kroppens viktigste muskel, hjertet.

Den psykiske dimensjonen

Vi lever i en tid der problemer med stress, tidspress og utbrenthet er økende. Behovet for hvile, rekreasjon og avkobling fra denne typen belastning er stadig større. Forskning har dokumentert at det å oppholde seg ute i naturen er den avkoblingen som gir best effekt på den psykiske helsa vår. Ferdsel i naturen gir stadig variasjon og stimulering slik at tidsdimensjonen blir borte.

Den sosiale dimensjonen

Hvis du trener sammen med andre, får du en annen dimensjon på kjøpet, nemlig den sosiale. Ute kan du skravle i vei om det du vil, uten å forstyrre noen. Selv om det i enkelte tilfelle kan bli litt vanskelig, for en mister fort pusten dersom en beveger seg med litt fart i motbakkene. Dersom en ikke kan prate er det et godt signal på at treninga kanskje kan være litt i tøffeste laget. Fellestreninger innendørs derimot, er ofte underlagt stram instruksjon, og samtalen blir overdøvet av høy musikk og apparatstøy. Slik trening blir ofte mindre sosial. Da må man ta seg litt tid etter treninga å være sosial med de en trener med. Det er jo en mulighet i dette tilfelle.