Overvekt, et økende problem i samfunnet (Del 1)

138082Forskning viser at mental trening kan ha stor betydning i en livsstilsendringsprosess. Målgruppen blir overvektige voksne, som har bestemt seg for å endre sin livsstil. Stress er ofte et faktum som gjør denne prosessen vanskeligere, derfor vil jeg ha med om stress og stressmestring. Jeg vil se på hvor stor betydning mental [quote float=”right”]Forskning viser at mental trening kan ha stor betydning i en livsstilsendringsprosess.[/quote] trening kan ha på helsen generelt og spesielt i en livsstilsendring, i tillegg til fysisk aktivitet. Jeg ønsker derfor å ta for meg folkehelseproblemene overvekt og stress og hvordan mental trening spiller inn i en endringsprosess. Hvordan kan endring av tankemønster fungere for en overvektig i en livsstilsendringsprosess?

Fysisk inaktivitet er en økende utfordring i dagens samfunn. Samfunnet vårt er blitt mer og mer tilrettelagt for å være inaktiv. Dette fører til en økning i overvekt i alle aldersgrupper. I dag øker overvekt dramatisk over hele verden. Verdens helseorganisasjon anser overvekt som et av verdens viktigste og største helseproblemer. Undersøkelser viser at 15 % av norske førtiåringer er fete, med dette betyr [quote float=”left”]Fysisk inaktivitet er en økende utfordring i dagens samfunn. Samfunnet vårt er blitt mer og mer tilrettelagt for å være inaktiv.[/quote] det at de har en KMI på over 30kg/m2 (Rössner, 2007). Samtidig krever samfunnet mer av alle på flere områder i livet. Kravet om å rekke alt og gjøre det best mulig på alle arenaer, fører til en mer stressende hverdag for folk flest. Det viser seg at stress og overvekt er en dårlig kombinasjon. Helsepersonell har derfor gått inn for diett og fysisk aktivitet som viktige kurer mot overvekt. Overvektsepidemien skyldes ikke bare feil kosthold og manglende fysisk aktivitet. Stress og tankemønster er svært viktige faktorer som også har stor betydning i denne situasjonen (Okstad, 2012). [quote float=”right”]Overvektsepidemien skyldes ikke bare feil kosthold og manglende fysisk aktivitet. Stress og tankemønster er svært viktige faktorer som også har stor betydning i denne situasjonen [/quote] Om lag 30 % av alle med betydelig overvekt lider samtidig av en spiseforstyrrelse, oftest tvangsspising eller overspising. Overvekt blir et større og større område å ta tak i for både spesial- og primærhelsetjenesten. Dette gjør at varig atferdsendring står sentralt i behandling av overvekt. Mental trening og overvekt er viktige stikkord for dagens samfunnsutvikling. Sammenhengen mellom kropp og sinn må få et større fokus, spesielt for de som skal jobbe med overvektige i en endringsprosess (Ghaderi, 2008).

Artikkelserien fortsetter 13/8

Kilde: Marte Kristiansen – Master folkehelsevitenskap med vekt på livsstilsendring (Elverum)