Overvekt, et økende problem i samfunnet (Del 2)

obesity2-600x369Overvekt og tanker

Alt vi gjør, lærer eller sier starter med en tanke. Vi filtrerer verden gjennom sansing og tolkning, både bevist og ubevisst. Vi tar inn noe informasjon utenfra, andre ting stenges ute, ofte ubevisst. Dette sparer oss for anstrengelser, og gjør at vi ikke trenger å forholde oss til verden som ”ny” hele veien. Dette blir til sammen et system som gjør at vi egentlig ikke forholder oss direkte til virkeligheten, men til vår egen hjerne, som igjen lager sine indre kart. Det er dette vi ser på som oppfatningene og[quote float=”right”]Alt vi gjør, lærer eller sier starter med en tanke. Vi filtrerer verden gjennom sansing og tolkning, både bevist og ubevisst.[/quote] holdningene våre. Dårlig helse kan skyldes at noe må endres. Det kan være endring i omgivelser, men også endringer av måten vi tenker på generelt (Dragland, 2011). ”Tenk positivt” er blitt ett svært populært og utbredt slagord. Det ligger mye i dette slagordet. Mange hevder at man kan bli kvitt både psykiske problemer, overvekt og andre typer plager om vi klarer og snu de negative tankene vi ofte har om oss selv til positive tanker. Dette er kanskje lettere sagt enn gjort? Det ligger nok mye i at positive og negative tanker påvirker vår helse, det handler ofte om dyptgående mønstre der man trenger individuelle metoder og hjelp for å komme på rett spor (Dragland, 2011). Overvekt[quote float=”left”]Stress kan påvirke kroppen på både positive og negative måter. Dette er avhengig av styrken og varigheten. [/quote] er et svært omfattende problem. Som så mye annet kan det forekomme i forskjellig grad fra menneske til menneske. Overvekt er for de fleste det gjelder, et ytre tegn på stressfaktorer man kan stå ovenfor i dagens samfunn. Et vektproblem handler ofte om hvordan man føler seg, selvbilde man har, hvordan vi takler stress og problemer, – og hvordan tankemønsteret vårt ser ut (Helgesen, 1997). Stress og stressmestring i en endringsprosess: Stress kan ikke forklares som en diagnose, fordi den ikke fremkaller spesifikke plager. Dette sees på som en ny utfordring i dagens samfunn. Det kan ofte betegnes som mangel på kontroll av eget liv. Mangel på kontroll av eget liv kan gi økt kroppsvekt og kan også være en risikofaktor for andre livsstilsykdommer. Stress kan påvirke kroppen på både positive og negative måter. Dette er avhengig av styrken og varigheten. Milde former for stress kan virke fysisk og psykisk stimulerende på organismene, som for eksempel fysisk aktivitet og utfordrende arbeid. Langvarig stress derimot kan ha en negativ virkning på kroppen og disponerer for funksjonelle organplager og psykosomatiske lidelser i de verste tilfeller (Okstad, 2012).

Kilde: Marte Kristiansen – Master folkehelsevitenskap med vekt på livsstilsendring (Elverum)

Artikkelen fortsetter 20/8