Overvekt, et økende problem i samfunnet (Del 5)

article-1343571-0CA16310000005DC-609_468x427

Mental trening i en livsstilsendringsprosess, funker dette eller ikke?

Tenk deg slank :Et vektproblem er et omfattende og vanskelig problem for de det gjelder. Et vektproblem handler ofte om hvordan man selv føler seg, hvilket selvbilde vi har, hvordan vi takler våre problemer og hvilke stressfaktorer vi er utsatt for. Det dreier seg rett og slett om vår livssituasjon. Følelsen av å føle seg overvektig eller tykk forsvinner ofte ikke like fort som kiloene man eventuelt kvitter seg med. Dette har med selvbilde å gjøre. [quote float=”right”] Et vektproblem handler ofte om hvordan man selv føler seg, hvilket selvbilde vi har, hvordan vi takler våre problemer og hvilke stressfaktorer vi er utsatt for.[/quote] Et selvbilde er noe som formes over tid. Dersom selvbilde skal forandres trenger en å være tålmodig. Dette er ofte et problem hos overvektige, de innser ikke selv at dette er like viktig som å fokusere på kiloene generelt (Helgesen, 1997). Er overvektige som skal ned i vekt for harde med seg selv? Det er veldig vanlig i dag at man er veldig hard mot seg selv. I dag skal alt være så perfekt til enhver tid, og dette påvirker oss mennesker på en negativ måte. Spesielt folk som er overvektige. For høye krav til deg selv hele veien, vil føre til at du har større fare for å mislykkes. Begynn heller å gjøre mot deg selv som du ville gjort mot andre, trøst deg selv ved å ta vare på deg selv. Dette vil føre til større mestring som igjen fører til at sjansen for å lykkes blir større. Positive tanker og mental trening er virkelig noe som vil gi et bedre resultat for overvektige i en livsstilsendringsperiode. Hvor fort det blir naturlig for den enkelte er så klart helt individuelt, men jo mer tro du har på deg selv, jo større er sjansen for å lykkes, – og dette gjelder spesielt i en slik endringsprosess (Ilfeldt, 2002). Godta deg selv som du er og bruk tiden til hjelp når du skal ned i vekt. Dette vil hjelpe deg. Er dette lettere sagt enn gjort? Selvforakt gjør deg ikke mindre, snarere tvert imot. Har man et vektproblem man har valgt å gjøre noe med, er det større mulighet for å lykkes hvis du godtar deg selv og kroppsstørrelsen din slik den er både før, underveis og etter en livsstilsendringsprosess. Se deg i speilet, ros og si positive ord til deg selv, isteden for å skjelle ut deg selv. Dette vil hjelpe å rense opp i ”tankemønsteret” man har lett for å tenke og som vil gjøre veien til målet lettere (Helgesen, 1997).

Kilde: Marte Kristiansen – Master folkehelsevitenskap med vekt på livsstilsendring (Elverum)

 

 

 

 

Kilde: Marte Kristiansen – Master folkehelsevitenskap med vekt på livsstilsendring (Elverum)