Overvekt, et økende problem i samfunnet (Del 6)

images

Tankemønster:

Positive tankemønstre er viktig for å ha troen på seg selv og troen på endring av egen livsstil. Disse skal være med på å lage en positiv ”tankehygiene” til den enkelte. Mental trening er viktig å ha i fokus for endring av livsstil. Måten vi tenker på kan ha stor betydning når vi skal løse et problem. Tankens kraft er veldig stor og avgjørende. Måten du tenker på, virker direkte inn på din kropp og din helse. Man kan ikke gå ned i vekt ved tankens kraft alene, men dette kan spille en stor rolle for en[quote float=”right”]Positive tankemønstre er viktig for å ha troen på seg selv og troen på endring av egen livsstil.[/quote] vellykket livsstilsendring. Overvektige mennesker må endre sine tanker for at de skal klare en varig livsstilsendring. Dersom tankene er med dem, er sannsynligheten for en varig vektnedgang større enn ellers. Spørsmålet er om man velger å forbli i en negativ situasjon eller om man vil prøve å komme seg ut av den ved å ta ansvar? I dette ligger mye av vår ”valgte helse”. Sykdom og helbredelser på egen livssituasjon handler ofte om å forandre ting i livet og slippe tak i visse vaner og forbindelser. Negativt tankemønster kan være utfordrende å endre på. Når man forteller seg selv at ting er vanskelig, og hvor dårlig man er til å mestre det, blir dette en slags negativ selvinstruksjon eller ”hjernevask”. Vi velger å skygge unna når vi kommer i en situasjon vi ikke har mestret tidligere. Dette er ofte et stort problem hos overvektige som har prøvd alle slags kurer og dietter. Følelsen av utilstrekkelighet kan føre [quote float=”left”]Når man forteller seg selv at ting er vanskelig, og hvor dårlig man er til å mestre det, blir dette en slags negativ selvinstruksjon eller ”hjernevask”[/quote] til blokkeringer som slår ut på personligheten og kan føre til alvorlige lidelser som stress og overvekt eller fedme. Vi vet at man lærer gjennom å programmere oss selv. Det samme gjelder med tanker. Vi kan tenke tanker som får oss til å slappe av og omvendt (Dragland, 2011). Hva vi tror og tenker former ikke bare oss selv, det former også hvordan vi oppfatter verden ”utenfor” oss selv på. Hvilke perspektiver vi har på det som oppleves, og hva vi ser på som mulig. Det å endre synsmåte kan endre ting i oss selv og gjøre det enklere med selvhelbredning. Det å ha en kobling mellom kropp og sinn er viktigere enn mange tror, speiselt i en livsstilsendring med fokus på overvekt og kropp. Det finnes en rekke metoder for dette. Kognitiv terapi er en av dem, og brukes ofte i en livsstilsendring der overvekt er fokuset (Dragland, 2011).

Kilde: Marte Kristiansen – Master folkehelsevitenskap med vekt på livsstilsendring (Elverum)