Maksimalt oksygenopptak! Hva er det ?

Foto: Naturlig nygjerrig.no

2812889_orig

Maksimalt oksygenopptak (maks VO2) : Maks O2 er ganske enkelt hvor mye oksygen du maksimalt greier å ta opp. Dette kan du finne ut på medisinske senter som tilbyr slike målinger. Man løper for eksempel på ei tredemølle, begynner rolig, og øker hastigheten gradvis helt til man ikke greier høyere hastighet. Puls og oksygenforbruk blir kontinuerlig målt, mens man kanskje måler melkesyre i blodet 3-4 ganger under testen (dette kalles submaksimale målinger). Oksygenforbruket viser seg å stige jevnt eller lineært med løps hastigheten. Opp til den anaerobe treskelen er det aerobe prosesser som primært arbeider.

Når belastningen overstiger denne terskelen, kopler kroppen automatisk også inn flere anaerobe prosesser eller melkesyremotoren. I bakgrunnen jobber imidlertid fortsatt aerobe prosesser, og enda flere muskler blir aerobt rekruttert selv om du jobber over terskelen. Nå er alle energisystemene aktivert og i full sving med å greie den belastningen du utsettes for. Belastningen ved oppnådd maks VO2 er så stor, at du kun orker noen få sekunder, du har nå også nådd din maksimale puls. (dette er en arbeidsbelastning med maks aerob som anaerob belastning)

Ved maks belastning øker ikke oksygenopptaket selv om hastigheten/belastningen økes noe. Dette er altså en tilstand du sjelden orker å være inne i, det er kort og godt veldig vondt å belaste full guffe. Man kan regne med at alle 4 energisystemene jobber under en maks O2 test.

Maks VO2 kan måles absolutt, i for eksempel liter O2 pr. min, eller det kan måles spesifikt, dvs. man dividerer det absolutte opptaket på kroppsvekten, betegnes ofte i: milliliter oksygen pr. kg og pr. min. Vær imidlertid oppmerksom på at denne verdien av maks VO2 dividert med full kroppsvekt er noe misvisende, hele kroppen består tross alt ikke av bare muskler. Dette har også et faremoment mot slanking, har man et mindre tall å dele på (kroppsvekt), får man en høyere maks VO2. Dessverre er det mange som har oppdaget dette, slik denne type testing kan derfor føre til et slags slankepress. Vær også oppmerksom på at verdien av en maks VO2 test er begrenset, vi mener en terskeltest (submaksimal) har mye større verdi. Da jeg trente for å bli verdens beste langdistanseløper trente jeg mer eller mindre aldri noe særlig over terskel puls. Ønsket jeg derimot å ta i litt mer stilte jeg i konkurranser. Derfor, vær med i flere konkurranser og bruk de som god trening!!

Melkesyreterskelen: Kort fortalt er melkesyre terskel den maksimale belastning der ”kontinuitetsloven” er i balanse. Det er den maksimale belastning der oksygen forbruk er lik maksimal opptak uten å benytte seg av oksygen ”lån” eller oksygengjeld fra anaerobe energisystemer. Dette er den maksimale belastning du greier å holde over lengre tid, si 15-30 min. Terskelbelastningen er mer praktisk å forholde seg til for en utøver, da dette er en reell belastning i det ukentlige treningsarbeidet. Ved en test vil du få oppgitt terskelpulsen din. Ta imidlertid ikke terskelpulsen din som en puls, definer mer terskelpulsen innen et område +/- ca. 2 pulsslag i forhold til testen. Årsaken er alle mulige målefeil, variasjon i dagsform etc.

Ønsker du å få råd og veiledning på din trening,så ta kontakt. Jeg kan hjelpe deg.