Styres prestasjonene våre mentalt?

 

IMG_2491

Det er stort samspill mellom mentale prosesser og prestasjonene vi utfører på idrettsarenaen. Jeg har virkelig fått føle hvor viktig dette samspille har vært den gang jeg var på verdenstoppen. Det var først da jeg lærte dette av Willi Railo jeg forstod hvor viktig dette samspillet var.

Jeg fikk mitt virkelige gjennombrudd da jeg lærte dette og det har jeg lyst til å dele med alle dere der ute som ikke har oppdaget det enda. Vi kan sammenligne psyken med tenningssystemet i en motor. Det hjelper ikke å ha en god motor dersom det ikke blir gitt noen gnist fra tennpluggene til motoren.  Altså en riktig innstilt tenning gir den beste motoreffekten.

Det samme gjelder dersom vi i en konkurransesituasjon tenker feil og gir feil input til hjernen som vil påvirke vår prestasjon fysisk. Vi kan stille oss følgende spørsmål: Hvilke mentale prosesser er det som styrer våre idrettsprestasjoner positivt eller negativt? Vi kan dele de inn i tre hoved typer:

1. Følelser

2. Tanker

3. Psykisk energi

Det vil med andre ord si at det er en forbindelse med oss menneskers følelser og den prestasjonen vi kan oppnå. Forandres følelsene så forandres også vår prestasjonsevne. Det samme skjer dersom tankene våre forandres.

Tenker vi negative tanker blir prestasjonsevnen vår dårligere og resultatene blir dårligere. Det er derfor  viktig og tenke rett i forhold til å oppnå gode resultater på idrettsarenaen (ja ellers i livet også selvfølgelig). Alle har vel opplevd dett, men det er ikke alltid like lett å sette navn på utfordringen.

Jeg trente mye mentalt og forberedte meg på forskjellige situasjoner som jeg kunne komme opp i når jeg konkurrerte. Da de negative tankene dukket opp (og de vil alltid komme i en konkurransesituasjon), hadde jeg øvd så mye at jeg raskt greide å snu det til noe positivt. Dette førte igjen til at jeg ikke ble så raskt ”vippet av pinnen” mentalt og fysisk.

Denne mentale treningen hjalp meg til mange topp prestasjoner som idrettsutøver og hjelper meg til å oppnå diverse ting i det vanlige livet i dag. Jeg vil skrive flere blogger om dette temaet . Er du interessert så følg med.

Lykke til!

Kilde: Willi Railo