Hva bruker vi tida vår til?

 Foto: student torget.nosovn-730

 

Det er blitt gjort flere undersøkelser på hva vi bruker tida vår til i løpet av et døgn. Her skal jeg gi et grovt bilde av hva en norsk gjennomsnittsperson (alle aldre) bruker tiden sin til. Stemmer dette med deg eller?

  • 3 timer på inntektsgivende arbeid
  • 6 timer til fritidsaktiviteter
  • 8 timer til søvn
  • 2 timer til å se på TV
  • 30 min til personlige behov
  • 20 min til utdanning
  • 47 min til bilkjøring
  • 50 min til matlaging av totalt 4 timer til huslige sysler

96,5 % av alle norske mødre med barn i alderen 0-15 år er i arbeid. 78% jobber heltid (32 – 40 t pr. uke)

Hver tiende mamma jobber mer enn 50 t i uka.

Disse tallene er fra år 2000, men dersom du leser kurven under ser det ut til at fordelingen er omtrent den samme også i 2010. Ikke godt og si om fordelingen er den samme i 2016. Mulig vi bruker mer tid foran TV/data.

skjermbilde-2016-10-20-kl-14-10-25

Kilde: Tidsbrukundersøkelse 2000