Hagearbeid (eller annet praktisk kroppsarbeid) og søndagstur forlenger livet.

images

 

Lett fysisk aktivitet som f.eks hagearbeid, vedhuging, gressklipping mm. er nøkkelen til et langt liv mener nye forsknings resultater. En halvtime hverdags aktivitet hver dag øker sjansen med mer enn 50% for at du blir mer enn 80 år.

Hvor hardt må man trene? Og hvor ofte? Forskerne Ingar Holme og Sigmund A. Anderssen har funnet at man trolig lever lenger jo mer fysisk aktiv man er. Men alle monner drar viser studien.

To studier: Holme og Anderssen har sett på Oslo-undersøkelsen fra 1972 og 2000 der friske menn ble undersøkt. Den første studien så på helsen til aldersgruppen 40-49, den andre på aldersgruppen 68-77. Studien vår viser at dersom man ikke er helt stillesittende, har man 20-30 % økt sjanse for å bli 85 år. Hvis man er lett fysisk aktiv er sjansen om lag 60 % og hvis man har et høyt aktivitetsnivå har man 70% økt sjanse for å bli 85 år, sier Holme, som er avdelingsleder ved Oslo universitetssykehus.

Aldri for sent: Lett aktivitet kan være gange, sykling og en søndagstur, og man bør være i bevegelse minst fire ganger i uken. Moderat aktivitet er trening, idrett og tungt hagearbeid, mens høy aktivitet er hard trening og konkurranseidrett. Det er aldri for sent å begynne å bevege seg, viser studien. Gruppen som var inaktive på 1970-tallet, men som drev med lett eller moderat aktivitet 30 år senere, hadde 44 % lavere dødelighet enn dem som fortsatt var stillesittende.

Kilde: Forskning.no