Pass på hjertet

 index

Menn som trener kondisjon jevnlig over mange år, har økende sjanse for hjerteflimmer, viser ny norsk studie. Det viktigste funnet i studien er at utvikling av hjerteflimmer ser ut til å ha en sammenheng med antall år med kondisjonstrening. Risikoen for atrieflimmer økte med 16% per tiår med regelmessig trening.

Personer som hadde trent regelmessig i minst 30 år hadde en nesten fordoblet risiko for atrieflimmer, sammenlignet med dem som ikke hadde trent, forteller førsteforfatter i studien, Marius Myrstad. Bakgrunnen for studien var å undersøke sammenhengen mellom utholdenhetstrening og risiko for hjerterytmeforstyrrelser. 3545 menn i alderen 53–92 år deltok.

Av disse var 2366 tidligere birkebeinere, altså deltagere i krevende kondisjonsløp, og som trente hardt (sikkert for hardt. Altså med for høy puls for ofte). Studien omfattet trente, mosjonister og menn som ikke var fysisk aktive. Hensikten var å finne effekten som trening kan ha på hjerterytmeforstyrrelser. Risikoen ser ut til å være størst blant dem som har trent regelmessig over flere tiår, og det er interessant at sammenhengen ikke bare ble funnet blant birkebeinerne, men også blant gruppen fra den generelle befolkningen.

Fakta om atrieflimmer og atrieflutter:

  1. Arterieflimmer er den vanligste hjerterytme-forstyrrelsen. Forekomsten i befolkningen er 1-2 %, men øker kraftig med økende alder, fra <1 % ved 50-årsalder til mellom 10 og 15 % ved 75-årsalder blant menn.
  2. Sykdommen opptrer anfallsvis eller som permanent rytmeforstyrrelse, og kjennetegnes av uregelmessig og ofte rask hjerterytme. Det kan gi plagsomme symptomer som hjertebank, smerter eller ubehag i brystet, tung pust og redusert fysisk yteevne.
  3. Rytmeforstyrrelsen atrieflutter er beslektet med atrieflimmer, men kan ha andre underliggende mekanismer.
  4. Personer med atrieflimmer som også har andre risikofaktorer (høyt blodtrykk, andre hjerte-karsykdommer, diabetes og høy alder) har en økt risiko for hjerneslag og høyere dødelighet.

Men hvorfor faren for å utvikle hjerterytmeforstyrrelser øker med antall år med jevnlig kondisjonstrening, vet man foreløpig ikke. Det finnes mange teorier på dette, men ingen forskning som har kommet til en konklusjon. Det gjenstår fortsatt å finne svar på hvem blant de godt trente som er mest utsatt for å få hjerterytmeforstyrrelser, sier Myrstad, som er lege og stipendiat på Diakonhjemmet sykehus i Oslo.

Trening er sunt:

Myrstad er svært opptatt av at studien ikke må skremme folk fra å trene. Trening er for de aller fleste veldig sunt og har så mange positive effekter at de overskygger faren for hjerteflimmer. Folk som trener lever lenger, har lavere forekomster av hjerteinfarkt og hjerneslag, diabetes og flere typer kreft, angst og depresjon. Sannsynligvis forebygger trening demens og det senker blodtrykket og vekten. Atrieflimmer kan være plagsomt, men er oftest ufarlig hos yngre og ellers friske personer.

Eksterne lenker :

Resultatet i studien er i tråd med tidligere studier som har vist at personer som har drevet langvarig utholdenhetstrening har økt risiko for arterieflimmer, men denne studien viser en gradert sammenheng mellom antall treningsår og risiko for atrieflimmer. Mens de fleste tidligere studier av denne sammenhengen er gjort blant yngre mannlige idrettsutøvere, var deltagerne i denne undersøkelsen fra 53–92 år gamle. Ved å inkludere både deltagere i Birkebeinerrennet og menn fra befolkningen, kunne forskerne studere hele spekteret av eksponering fra fysisk inaktivitet til mangeårig trening.

Kilde: Lege  Marius Myrstad