5 om dagen – hvorfor ?

 images

 

Grønt er godt: Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet har sett på utviklingen i norsk kosthold frem til i dag og sannsynliglihetsberegnet fremtidig utvikling når det gjelder kosthold og helse. Her er tallene:

Forbruket av grønnsaker har økt betraktelig de siste 25 årene, og samtidig har dødeligheten av hjerteinfarkt blant personer under 70 år redusert med mer enn 50%

Dersom inntaket av frukt og grønt hadde vært 65% høyere ville vi unngå mer enn 2063 krefttilfeller blant kvinner i året

Dersom inntaket av frukt og grønt hadde vært 65% høyere ville vi unngå mer enn 2010 krefttilfeller blant menn i året.

Dette utgjør mer enn 20% færre krefttilfeller for kvinner og mer enn 24% færre krefttilfeller for menn.

Av alle kostundrsøkelser som har opplysninger om rå grønnsaker, dokumenterte hele 85% at de har en forebyggende effekt på kreft.

Kommer du sjelden opp på de anbefalte 750 g frukt og grønt om dagen? Trøst deg med at litt er bedre enn ingenting. Risikoen for hjerte – karsykdommer synker med 4 – 10% for hver daglige porsjon (ca. 150g)

Gjennomsnittsnordmannen forbruk av frukt og grønnsaker har steget svakt fra 450 g om dagen til 480 g pr. dag. Men målet er 750 g.

Kilde: I Form