Er det viktig og ha mål?

 

 • De hjelper til med mentale forestillinger, de angir både retning og sluttresultat
 • Skaper Motivasjon, dersom målene er gode og effektive
 • De fleste som setter seg gode og konkrete mål setter seg også delmål underveis, som kan være motiverende og nå underveis. Det som mange glemmer er å sette seg et prosessmål. Dette målet kan være like viktig å sette seg som selve måler pga. at du skal ha det OK i prosessen/treninga frem mot det virkelige målet.

  Jeg mener altså at PROSESSMÅL og RESULTATMÅL er gjensidig avhengig av hverandre.

  For meg har det og hatt et mål vært viktig for å bli så god som jeg ble som langdistanseløper. Det var ikke alltid jeg nådde målene, men det motiverte meg til å prøve og bli bedre og bedre. Målene skapte god motivasjon for meg , men da er det viktig at målet er godt og effektivt.

  Målene bør være:

  1. Tilstrekkelige høye
  2. Konkrete
  3. Bevisstgjorte
  4. Aksepterte

  Erfaringer fra både idrett og næringsliv viser at høye mål er en forutsetning for gode prestasjoner. Spørsmålet er bare hvor høye?

  Jeg vil dele målhøyden i to nivåer:

  1. ”Jeg skal gjøre mitt beste”
  2. ”Jeg skal forbedre meg”

  Bare KONKRETE mål har tilstrekkelig drakraft på oss!!

  Her vil jeg komme med noen eksempler fra idretten.

  En gruppe idrettsutøvere fikk tre mål å arbeide ut fra:

  1. Først skulle utøverne arbeide ”så lenge de klarte”
  2. Deretter skulle de holde på til de hadde oppnådd et mål som var definert på forhånd
  3. Den tredje gangen skulle de holde på til de hadde nådd et definert mål, som de dessuten hadde fått et visuelt bilde av.

  Resultatet på denne testen var at det første forsøket var det som gav den dårligste prestasjonen. Det gikk bedre når utøverne hadde et mål å arbeide mot. Det gikk enda bedre når utøverne hadde et visuelt bilde av målet.

   

  Kilde: Willi Railo