Og så kan den gode julefreden senke seg

Ingrid Kristiansen

Har du hatt det travelt i den siste juleinnspurten? Jeg regner med at du nå ser fram til noen rolige dager. Vi har snakket om kroppens tilpassingsevne, men primært om den fysiske tilpassingsevnen. Hva med den psykiske eller mentale? I prinsippet gjelder de samme naturlovene for den mentale tilpassingsevnen som for den fysiske. Fysisk var hovedprinsippet bygget opp av 3 grunnfaktorer:

  • Vi stimulerer, belaster eller trener kroppen, kall det hva du vil: Belastning
  • Vi hviler for å restituere/bearbeide det som har blitt stimulert: Avlastning
  • Vi øker sakte og forsiktig aktiviteten for å oppnå bedre form: Stigning

Vi har normalt god mulighet for å styre alle disse fasene i den fysiske aktiviteten. Så var det den metale ”treningen”. Det er sansene våre, syn, hørsel, lukt og hudkontakt som er mottakere av de mentale stimuleringene. Og her har vi en utfordring, ”treningsøktene” kan bli heller lange, opp til 24 timer i døgnet. Det er ingen tvil om at den vestlige kultur opplever en mer og mer kollektiv psykisk overstimulering, vi får rett og slett for mye å håndtere for ”hodene” våre. (TV, radio, Internett, aviser, reklame, blader, støy, osv) Samtidig lider vi generelt av en fysisk understimulering.

Vi har begrenset kontroll over den mentale stimuleringsmengden på jobben, vi har kanskje vel så dårlig kontroll over hva vi utsettes for i fritiden, altså i hviletiden. De teknologiske fremskrittene gjør at vi alltid skal være tilgjengelige, vi får rett og slett sjelden ro og fred. Sagt på en annen måte, mange av oss er kronisk overstimulert mentalt sett, og samtidig kanskje understimulert fysisk. Det gir seg utslag i bl.a. stress, utbrenthet, søvnløshet, nerver, angst, depresjon osv.

Det som betegnes som ”planlagt” mental trening er egentlig metoder til å trene seg selv ned mentalt sett, jeg kan nevne metoder som: avspenning, meditasjon, yoga, autogen trening, visualisering, mindfullness  osv. Formålet med disse metodene er å få ned tenkeaktiviteten vår, senke det indre tempoet vårt, redusere spenningsnivået vårt osv. Jeg har med stort hell brukt autogen trening i min idrettskarriere. Jeg lærte meg å slappe av, jeg lærte å mestre ekstreme stress situasjoner, og jeg greide meg med mindre søvn i aktive ammeperioder.

Så var det julefreden. All mental stimulans eller støy om du vil gjør at vi ikke bare kan gå hjem og slappe av når vi ønsker det. Man kan lett oppleve en abstinensliknende tilstand, stillhet og ro gjør at man heller blir urolig og rastløs. Forskning viser at stressede personer faktisk ikke greier å ”kjøre seg ned” i løpet av en 3 ukers sommerferie, det er for kort. Da er det ikke så lett å finne roen i løpet av 3-4 juledager.

Husk, frisk luft hjelper også, kanskje ispedd litt fysisk aktivitet.

Ha en rolig og fredelig Jul!

Kilde: “Sprek hele livet” Ingrid og Arve Kristiansen