FETTFORBRENNING NÅR DU TRENER.

 

Jeg vil her prøve å fortelle deg hvordan du skal trene for å få høyest mulig fettforbrenning  på treningsøktene dine. Det er fem faktorer som har stor betydning for fettforbrenningen under treningsøkta.

  1. Du bruker store deler av muskelmassen under treningen.

         Jo større  andel  av muskelmassen du bruker i bevegelsen , desto større blir       energiforbruket. Jeg kan gi deg et par eksempler som kanskje kan gi deg et                  bilde på hva jeg prøver å formidle. Dersom du ror, vil du stort sett bruke hele          kroppen og muskelmassen. Roing er med andre ord en super aktivitet når målet er å forbrenne kalorier og fett. Dersom du istedet trener sittende på en     padleergometermaskin, vil energiforbruket bli mye lavere. Dette fordi du   bruker mindre andel av muskelmassen til å utføre aktiviteten.På      padleergometeren bruker du bare armer og litt rygg og brystmusklaturen, mens du i roing bruker armer, bein og rygg. Dersom du bruker beina i din       treningsaktivitet (f.eks. Gang,stavgang,jogging,løping mm.)bruker du både      rumpe, lår og legger som utgjør en stor del av din totale muskelmasse. Med       andre ord: Bruk beina!!

  • Aktiviteten er kroppsbærende

         En kroppsbærende aktivitet er en aktivitet eller bevegelse der du flytter din          egen kroppsvekt ved hjelp av egen muskelkraft. Eks. Løping, gang, stavgang,          jogging, ballspill m.fl. Andre aktiviteter som egentlig er kroppsbærende, men          likevel ikke helt er det er langrenn, og rulleskøyter. Langrenn tilfredsstiller ikke   helt til kravet pga. at skiene gir glid og gjør aktiviteten noe lettere enn f.eks.        Løping. Det samme gjelder for rulleskøyter.

  • Hvor lenge treningsøkta varer

         Du forbrenner både karbohydrater og fett hele tiden, uansett hva du gjør. Kroppens forbrenning skjer kontinuerlig. Hvor mye du forbrenner av   karbohydrater og fett er avhengig av intensiteten  og varigheten på aktiviteten.    Ved normal lengde på treningsøkta (30 min – 90 min) har kroppen tilgang både        på karbohydrater og fett som energikilde. Fettlageret er mye større enn    karbohydratlageret. Fettlageret varierer veldig fra person til person, men i praksis har alle mennesker i den vestlige verden ubegrenset tilgang på energi     fra fettlagrene i sin egen kropp. Det som er vår begrensning er        karbohydratlageret. Dersom du trener så lenge at du tømmer   karbohydratlageret ditt er du fullstendig avhengig av å forbrenne stort sett fra     fett. Dette skjer oftest etter at aktiviteten har vart i 90 – 120 minutter (dersom          du ikke spiser eller drikker noe underveis) Når du tømmes helt for     karbohydrater , blir du veldig slapp, og ukonsentrert.  Tempoet blir veldig mye   lavere, du går tom eller møter den berømte «veggen»

  • Kontinuerlig aktivitet

         For å maksimere fettforbrenningen og kaloriforbruket må du være i          kontinuerlig aktivitet, dvs. Du holder deg i bevegelse hele tiden. Med andre ord er kondisjonstrening der du beveger deg hele tiden det beste. Styrketrening gir    altså ikke så veldig stor uttelling på kaloriforbruket. Pga. at styrketrening stort     sett består av korte, intensive perioder med noen få repetisjoner blir det totale        kaloriforbruket begrenset i en styrketreningsøkt, selv om pulsen stiger.

  • Intensiteten

         For å oppnå maksimal fettforbrenning og kaloriforbruk må du trene med riktig   intensitet. Intensiteten (hvor hardt du trener) bestemmer både det totale       kaloriforbruket og hvilke næringsstoffer du forbrenner mest av (fett eller   karbohydrater). Uansett hvor hardt eller lett du trener, vil du i større eller mindre grad forbrenne både fett og karbohydrater, men den innbyrdes          fordelingen dem imellom avhenger av intensiteten på aktiviteten.

         « Når du trener  med høy intensitet i treningen, blir både det totale   kaloriforbruket og den prosentvise karbohydratforbrenningen høy»

         « Med lav intensitet i treningen vil det totale kaloriforbruket reduseres, men        prosentandelen fra fettforbrenning vil stige»

Konklusjon:

Jo bedre form du er i, desto fortere kan du bevege deg og desto større blir kalori- og fettforbruket. Dette skjer på tross av en reduksjon i fettforbrenningsprosenten etter hvert som intensiteten og farten øker.  Det betyr i praksis at jo bedre form du er i, desto bedre effekt vil du få av treningen. Utfordringen blir derfor å trene seg opp til å komme i bedre form, slik at både farten, totalt kaloriforbruk og fettforbruket øker.