Vår grunnfilosofi

Vårt “veksthus” har noen flere dimensjoner som plantelivet ikke har, vi har de åndelige, følelsesrelaterte forholdene som også skal pleies.Vi trives når vi gjør ting vi føler vi mestrer.

Mestring oppleves som en seier, det gir oss en god følelse, og vi opplever en slags positiv belønning. Vi opplever slike situasjoner i omgivelser der vi får gode tilbakemeldinger og ros for det vi gjør, og vi får konstruktiv tilbakemelding på hva vi kan forbedre.
Aktivitet innenfor vår personlige komfortsone ligger innenfor det vi mestrer. All aktivitet innenfor vår komfortsone føles trygt og sikkert, her har vi høy selvtillit.

Vår komfortsone kan imidlertid også være en begrensning om vi aldri gjør noe for å “strekke” litt på den. Det ville altså være et mål for de fleste av oss å utvikle og utvide komfortsonene, eller skape personlig vekst som vi har nevnt. I vår daglige streben vet vi at fellesskap og et godt miljø er gode “katalysatorer” for personlig vekst.

Det er en god ide å ha gode venner å dele våre daglige utfordringer med, og kanskje også samarbeide med. I alt vi gjør, “måler” vi vår aktivitet i forhold til noe annet.
Da jeg løp på bane, hadde jeg alltid rekorder å forholde meg til når jeg skulle måle og veie den enkelte prestasjonen.

Vi lever i dag i en meget komplisert konkurranse og informasjonssamfunn, der det er mange aktører som prøver å sette mål og “eksempler” for hvordan du skal være for å kunne kalles vellykket. Veldig mange av de forbildene som skapes av bl.a. reklamen kan ha direkte negativ påvirkning på oss, motivene i den kommersielle verden er nemlig oftest unødvendig konsum og profittmaksimering og ikke nødvendigvis ditt og mitt ve og vel.
I vår grunnfilosofi er vi derfor opptatt av at vi har den rette kunnskap om det å være menneske i dag. Det heter seg at kunnskap er makt, og det er viktig at du i det minste har makt over din egen situasjon. Det er vårt mål at vi skal kunne bidra med litt konstruktiv kunnskap i disse artiklene.

Kunnskapen gir deg et verktøy som gir deg anledning til kritisk å filtrere all påvirkning vi hele tiden utsettes for.
Meningsløse påstander og reklame om hva vi må kjøpe for å finne den store lykken skal vi helst fort hive i “søppeldunken”. Hvor ofte spilles det ikke på vår samvittighet i reklamen, det skapes bevisst skyldfølelse i oss (vi MÅ, SKULLE, BURDE, ER NØDT osv.) for at vi ekstra godt skal oppfatte et signal om hva vi må kjøpe. Konstruktiv kunnskap tar vi godt vare på i vår “personlige vekst” verden.

Dersom vi lykkes med vårt mål har vi skapt en bevisstgjøring og en motivasjon hos flest mulig av dere, helst uten noen følelse av pekefingeren. Da håper vi det har skapt en bevisstgjøring om verdier, og da verdier som virkelig betyr noe for oss og hele fellesskapet.Uansett om du er interessert i personlig utvikling, helse, mosjon eller toppidrett, så er det viktig å ha grunnfilosofien liggende i bunnen.

Grunnfilosofien oppsummert

 • Tenk helhet i alt du gjør
 • Gi masse ros, både til deg selv, – og til omgivelsene dine, og du vil oppleve å få enda mer av dette tilbake i retur
 • Ikke overdriv, (til det ekstreme) alt med måte
 • Vær allsidig
 • Personlig vekst gjennom humør, trivsel og glede
 • Personlig vekst gir energi
 • Energi gir overskudd
 • Naturopplevelser gir harmoni og balanse
 • Planlegg livet og sett deg klare mål
 • Mestring gir selvtillit, trygghet og større og flere komfortsoner
 • Kunnskap bevisstgjør og motiverer
 • Vær nysgjerrig og gjør ting enkelt
 • Ha god tankehygiene og vær bevisst på en god plusspsyke
 • God helse betyr alt, er grunnfundamentet for et godt liv

Kilde: Ingrid og Arve kristiansen