Hvordan trente Ingrid før hun satte V- rekord på maraton? (Del 4)

520_02_ingrid-kristiansen_vann1987

Uke 13: ca.

Dag Trening
25 Reisedag ingen trening
26
 1. Morgentur mølla, 1.00 t , 15 km
 2. Kveldstur mølla, 1.00 t, 16 km
27
 1. morgentur mølla 1.05 t, 16 km
 2. Langintervall, god opp/nedjogg + 4 x 2000 m(pause 2 min jogg) totalt. 15 km
28 Langtur 1.30 t, 20 km
29
 1. Morgentur ; 50 min, 12 km
 2. Langintervall bakke 7 x 500 m slak motbakke(pause jogg ned) God oppvarming/nedjogg. 16 km
30
 1. Morgentur, mølle 40 min , 10 km
 2. Formiddag , mølle 40 min, 10 km
 3. Kvelds trening 1.00 t, 13 km
31 Langtur 2.40 t , 38 km

Uke 14: ca.190 km

Dag Trening
1
 1. Morgentur, 1.10 t, 16 km
 2. Lett ettermiddagsøkt, 1.00 t , 15 km
2
 1. Morgentur, 30 min ,6 km. Sliten. Kuttet ut økt 2

 

3
 1. Morgentur 1.30 t, 20 km
 2. Kortintervall, god oppvarming/nedjogg + 12 x 300 m(pause 100 m rask jogg) 16 km
4 Langtur 1.50 t, 25 km
5 Bakkeintervall;god oppvarming/nedjogg + 4 SL + 7 x (ca. 500 m oppover (pause 1 min) løp også samme draget nedover , (pause 1 min)), 15 km
6 1.     Morgentur mølle, 1.00 t ,15 km

2.     Kveldstur mølle, 1.00 t , 15 km

7 Langtur 2.30 t , ca. 35 km

Uke 15: ca.130 km

Dag Trening
8
 1. Morgentur mølle, 45 min, 11 km
 2. Kveldstur mølle, 45 min, 11 km
9 Langtur 1.25 t, 20 km + 10 min styrke
10
 1. Morgentur mølle: 50 min, 11 km + 6 SL
 2. Bakketrening i Frogneparken med gutta i BUL; God oppvarming/nedjogg + 8 SL + 7 x (500 m i slak motbakke(pause 1 min) + samme draget også nedover) Totalt 16 km
11 Langtur 2.00 t, 25 km
12 1. Fartslek; god oppvarming/nedjogg + 6 SL. (1 min – 2 min – 3 min – 4 min – 3 min – 2 min 1 min), pauser
13
 1. Morgentur, mølle 40 min , 10 km
 2. Formiddag , mølle 40 min, 10 km
 3. Kvelds trening 1.00 t, 13 km
14 Langtur 2.40 t , ca. 35 km

Uke 16: ca. 95 km

Dag Trening
15 Lett løpetur 35 min, 6 km
16 Lett intervall trening 3 x 3 x 300 m(pause 1 min jogg) god oppvarming/nedjogg, Totalt ca. 12 km
17 Lett løpetur 50 min, 12 km
18 Lett løpetur 45 min, 10 km
19 Ingen trening!!
20 Lett løpetur 40 min+ 5 min maraton fart, ca. 10 km
21 LONDON MARATON VERDENSREKORD 2.21.06 t, rekord som stod i 13 år

 

Uka etter løpet 21/4 løp jeg totalt 18 km fordelt på 2 dager, men jeg gikk en del som aktiv hvile.

2 uker etter Maraton løpet løp jeg 100 km fordelt på 8 økter

3 uker etter løpet tilbake til vanlig trening mot nye mål, under 30 min på 10 km

Trenger du råd og hjelp for å nå dine mål så ta kontakt med oss i Team Kristiansen