Øvre grense for trygghetssonen din, hvor er den?

720x288xSir,P20Roger,P20Bannister.jpg.pagespeed.ic.2lZDLDR1kL

Denne bloggen har jeg skrevet før, men jeg får tilstadighet spørsmål om dette temaet, så jeg legger den ut slik at dere som ikke fikk den med dere sist har muligheten nå. Dette er et viktig tema for alle som har lyst til å lykkes, uansett på hvilken arena vi snakker om. Etter at du har lest denne bloggen, tenk over hvordan du tenker og jobber. kanskje du kan løre noe av dette? Lykke til!!

I en tidligere blogg har jeg skrevet om din nedre grense for trygghetssonen, nå skal jeg ta for meg den øvre grensen. Den grensen hindrer oss i å utnytte våre ressurser ”maksimalt”. Jeg har før nevnt at en av hovedårsakene til at vi rammes av blokkeringer er vår indre motstand når vi nærmer oss den øvre grensen for trygghetssonen vår. Vi blir ofte blokkert av måten vi tenker på. Dersom vi ikke først greier å tenke en dristig tanke er det mer eller mindre umulig å gjennomføre en dristig handling. Selv lærte jeg dette av Willi Railo. Ha fikk meg til å tenke dristige tanker (som for eksempel å sette Verdens rekorder på lange løp)   og ved å tenke og jobbe med og tro på disse tankene, greide jeg etter hvert å oppnå disse grensesprengende handlingene. Altså sette verdensrekorder.

Vi har gang på gang sett hvordan våre tanker setter en øvre grense for våre prestasjoner. Men følelsene våre fungerer som bremseklosser og kan være med å senke den øvre grensen vår.

Følelsene kan deles i to hovedpunkter:

  1. Redsel for fremgang, gjør at vi ikke tør å vinne. Årsaken til denne indre motstand kan være flere.
  2. Manglende følelsesmessig akseptering av høye nivåer. Mange kan ikke følelsesmessig akseptere et høyt nivå hos seg selv. Det er like viktig at men følelsesmessig og tankemessig aksepterer et høyt nivå.

 

Den øvre grensen er ikke objektiv, den er i høyeste grad personlig. Det kan vi lett se i idretten. Da det først var en som greide å løpe fortere enn drømmegrensa som var 4 min på en engelsk mil, var det mange som fulgte etter og gjorde det samme. Det hjalp altså at en gikk foran og gjorde det, slik at flere torde og tenke tanken på å gjøre det. Hva kan du gjøre for å forbedre din mentale standard?

  1. Husk det er vanskelig å prestere bedre enn den mentale tilstanden din.
  2. Når du har hevet din mentale standard, kommer du til å møte motstand i deg selv. Den skal du overvinne.
  3. Tankekulturen din er viktig.
  4. Husk det er mulig og sprenge grenser!!
  5. Ikke vær redd for å mislykkes!
Kilde: Willi Railo