4×4 intervaller eller andre intervaller, hva gir best resultat?(Del 1)

 ingrid kristiansen

Vi får så mange spørsmål angående 4×4 intervalltrening at jeg legger denne bloggen ut igjen (to år siden sist). Håper den kan forklare deg noe og gi deg svar på noen av dine spørsmål rundt denne intervallformen.

Om du ikke har hørt om 4 minutters intervaller, er ikke det nødvendig å lese dette innlegget. Om du er blitt overbevist om at  dette er måten å oppnå bedre maksimalt oksygenoptak på håper vi du tar deg litt tid til å lese våre kommentarer. Dette har vi prøvd å fortelle flere ganger før, men det kan  aldri gjentas ofte nok. Det er utrolig mange jeg møter ute i løper verden (i Norge) som fremdeles prøver denne metoden for å oppnå de resultatene de ønsker og oppnå. Men resultatene uteblir ofte.

De fleste av oss vet at fysiske prestasjoner ikke bare er avhengige av et viktig nisjeområde, men av et stort kompleks av faktorer.

Det er ikke til å underslå at vi til tider har lurt på om det er noe vi ikke har forstått i det hele tatt. Jeg tenker på den ukritiske, frimodige og pågående kampanjen om å markedsføre både et treningsprinsipp, men kanskje like mye personene bak og sitt institutt ved NTNU. Vi snakker om prinsippet med 4 minutters intervaller som påstås å være en revolusjon innen utholdenhetstrening.

Vi er her inne på området forskere som vi tidligere har omtalt, det  serveres mye rart som kalles forskning, og det serveres mye tøv. Vår utfordring som brukere er å kunne analysere og vurdere hva vi kan utnytte av forskningen i vårt praktiske virke. Forskeren går ofte inn i et lite nisjeområde i sitt arbeid, og dette er også ofte meningen.

Det er når forskeren ikke forstår at de har undersøkt et lite nisjeområde det begynner å bli betenkelig. De fleste av oss vet at fysiske prestasjoner ikke bare er avhengige av et viktig nisjeområde, men av et stort kompleks av faktorer.

Vi skal prøve å gi et saklig resonnement hvordan vi tenker trening: Formålet med trening er for de fleste å skape størst mulig vekst . Sagt på en annen måte, bli bedre i den idretten man driver.

Stikkordet er altså vekst. Vekst kan være så mangt, de flest tenker kanskje vekst i prestasjonsevne, men det kan også være vekst i almenntilstand, humør, helsetilstand, velvære osv. Ordet vekst er lite brukt i idrett, man snakker vanligvis om forbedring, formstigning, osv.

Stikkordet vekst vil alltid ha et annet stikkord sterkt knyttet til  seg, og dette kan se ut til å være utelatt og glemt. Greier du å gjette hva vi tenker på?

Riktig, vårt andre viktige stikkord er RISIKO. Det ser ut til å være et universelt forhold mellom vekst og risiko uansett hva det dreier seg om. Forholdet mellom disse to faktorene er oftest: Stor vekst, større risiko oppstår.

Forsiktig vekst gir oftest et utslag i lavere risiko. Det er ikke så lett å kvantifisere dette forholdet, det vil jo variere alt etter hva det gjelder. Det som er greit å ta med seg er at det omtrent alltid vil være nevnte forhold mellom disse to faktorene.

Artikkelen fortsetter : i morgen

Trenger du hjelp med treninga di for og nå dine mål ta kontakt med Team Kristiansen