Intuisjon og drømmer

 Intuition-banner

 

Det finnes en kobling mellom intuisjon og drømmer. Ofte er det vanskelig å høre intuisjonen i all hverdags støyen som vi omgir oss med. Det kan vøre lettere å legge merke til intuisjonen når vi hviler eller sover. Drømmer er en direkte linje til det underbevisste som er intuisjonens kilde. Det er en måte for den ”indre stemmen” å kommunisere med den logiske, utadrettede hjernen på. Derfor er det aldri dumt og tenke litt over de drømmene man drømmer.

Intuisjonen kan være 100% korrekt, men det finnes hindringer. Ønsketekning og håp kan komme i veien. I ønsketenkingen spiller egoet og stoltheten vår en stor rolle. Men intuisjonen bryr seg ikke om slikt, den er egofri. Redsel, angst, tretthet og depresjon kan forstyrre intuisjonens signaler. En god tommelfingerregel er: Føles en beslutning riktig på kroppen så følg følelsen. Kjennes det feil, usikkert eller urolig, så stopp.

Er du ikke fornøyd med følelsen er det nok ikke intuisjonen.

Kilde: Bedre helse