Utrolig fremgang med riktig trening !!

Resultateksempel for løpekunde med riktig trening

Kunden er en ung, mannlig løper som kom til oss høsten 2018. Han hadde flere års erfaring med løping, men hadde aldri hatt en trener til å planlegge og følge opp løpingen. Han hadde da som de fleste en oppfatning at han var flink med treningen jo fortere han løp. Han deltok ukentlig i en gruppe som løp intervaller sammen. I begynnelsen vant han alle intervallene, gikk ut i «firsprang» og var veldig fornøyd med å komme først inn på dragene. Etter en stund snudde dette seg, det ble tyngre og tyngre på intervallene, og heller dårligere mosjonister i gruppa løp fortere enn vår unge kunde. Han fikk med andre ord en stagnasjon, og følte seg etterhvert også sliten både på trening og i fritiden.

Det er da han tar kontakt med oss, og vi avtaler en terskeltest i november 2018. Han blir videre fulgt opp med treningsprogrammer for hver uke. Disse treningene har da referanse til terskeltesten med anbefalt puls på alle treningene. Standard prosedyre for langtidskunder er videre regelmessige terskelintervaller på mølla vår. Dette ble gjort i desember og sist tidlig i februar 2019.

Varighet drag/aktiv hvile Fart min/km drag og «hvile» Pulstrend  8. november 2018 Pulstrend 20. desember 2018 Pulstrend 2. februar 2019
Drag 5 min 3.30 170-177-179 165-167-171 156-160-163
Aktiv hvile 5 min 4.30-4.40 165 152 143

Terskelintervallene ble kjørt med 5 min innsats og så aktiv hvile i 5 min på lavere tempo, altså ingen passiv hvile men også løping i «pausen». Som man ser er det lagt inn noen standarddrag i terskelintervallene, slikt sett kan man følge med trenden til formutviklingen.

ØKte farten, avsluttet på øvre terskelpuls denne gangen og mye høyere fart enn sist, terskelfart på ca. 3.10 min/km

 Hva forteller så denne tabellen oss?  

Jo, treningen har gitt enorme resultater. Utøveren løper i samme fart med lavere og lavere puls. Det koster altså mindre og mindre å holde denne farten. Aktiviteten før dette draget på 3.30 min/km var mer eller mindre likt i alle disse 3 tilfellene, resultatene kan derfor sammenliknes.

Like interessant er fallpulsen under «hvileløpingen» på fart 4.30-4-40 min/km. Utøveren kommer altså fortere og fortere til hektene etter fartsdraget. Dette bekrefter at det samme draget koster mindre og mindre fra november til desember og februar.

Utøveren formidler også noe veldig interessant, han føler seg ikke så trøtt lenger på fritiden. Intervallene føles også mye mer behagelige når pulsen hele tiden holdes der den skal være, og han styres ikke av farten lengre. Alt dette kommer inn i den gode sirkelen som fremmer mestringsfølelsen og treningsgleden. Det vi har advart utøveren med at ingenting går til himmels, stigningstrenden vil etter hvert flate ut, men forbedringspotensialet er fortsatt stort. Det er også viktig å ha utøvere som ikke blir for ivrige og kanskje også sære på for eksempel mat og vekt, dette er gitt som neste ekstra arbeidsoppgave nå å passe på.

Trenger du råd og veiledning på hvordan trene smart? ta kontakt med Team Kristiansen