Etterforbrenning etter trening

Etter kondisjonstrening er kroppens energibehov høyere enn det var før du startet treninga. Etter en treningsøkt kan du forbrenne mer enn det du gjorde før økten når du er i hvile. Graden av såkalt «etterforbrenning», avhenger av hva du trener. Det finnes flere grunner til at vi bruker mere energi rett etter trening.

Grunner til forhøyet energibehov etter trening

1. Oppfylling av kroppens energilager

Når vi trener og forbrenner kalorier, bruker vi av kroppens energilager som i hovedsak er karbohydrater og fett. Energilagerne vi tar fra finnes både i muskulaturen og i leveren, og denne prosessen krever ekstra energi. I tillegg, spesielt dersom du har trent hard kondisjonstrening, vil omdannelsen av melkesyre til energi for musklene gi et forhøyet kaloriforbruk rett etter trening.

2. Oksygen til blodet

Når du trener trenger du masse oksygen for å klare å frigjøre den energien som er nødvendig for å trene slik du ønsker. Oksygenet puster du inn gjennom munnen/ nesa, deretter går det ned i lungene og ut i blodet som igjen transporterer det til muskelcellene. Muskelcellene trenger masse oksygen så lenge du er i aktivitet. Jo hardere du trener, desto mer oksygen trengs for å få tilstrekkelig energifrigjøring. Etter treningsøkten bruker kroppen ekstra energi på å «fylle opp» blodet med oksygen igjen.

3. Skru ned kroppstemperaturen

Det er ikke bare kaloriforbruket som er høyt under trening, men du får også høyere varmeproduksjon (du blir veldig varm) Kroppen må justere seg tilbake til normal kroppstemperatur, til dette brukes det også energi.

4. Pust og puls tilbake til normalen

Når treningsøkta er ferdig vil pusten og pulsen din komme ned til det normale igjen og det krever også energi.

Forbrenning etter kondisjonstrening

Dersom du trener kondisjonstrening med lav  intensitet , vil forbrenninga etter trening ikke være så veldig høy. Forbrenninga etter en kondisjonsøkt stiger  med intensiteten og lengden på treningsøkta.

Etter en enkelt treningsøkt får du økt hvileforbrenning. Dette er pga. av at kroppen krever mer oksygen i en periode etter trening. For de fleste mosjonister representerer hvileforbrenning den største delen av det daglige energibudsjettet. En økning i hvileforbrenningen som følge av en treningsøkt vil derfor bidra til at mer energi brukes gjennom dagen totalt sett.

Etterforbrenningen har to faser:

1. En fase som varer i mindre enn to timer etter trening

2. En forlenget fase, som kan vare i opptil 24 timer eller mer, men har mindre omfang med hensyn til energiforbruk. Den siste forlengede etterforbrenningen gjelder hvis du trener med relativt høy intensitet.

En god nyhet til deg som er utrent: Sannsynligvis har du et større potensiale for å oppnå en forlenget etterforbrenning enn den som er trent. Dette pga. at trente personer kommer raskere tilbake til hvilenivå etter trening, enn de som ikke er trente. Undersøkelser viser at treningsrespons i form av etterforbrenning er avhengig av hvordan du trener.

Mye tyder på at du må «ta i» for å få en ønsket etterforbrenning. Det er nemlig vist at det er en sammenheng mellom treningsintensitet og omfanget av etterforbrenning. Det er ennå usikkert hvordan sammenhengene er når det kommer til styrketrening. Dette er fordi det er gjort et begrenset antall studier og fordi det er vanskelig å kvantifisere arbeidsintensiteten ved denne type trening.