Overvekt midt i livet kan det øke risikoen for demens?

images

 

Jo mer overvektig du er som voksen, jo større risiko er det for å få en demenssykdom etter at man passerer 65år skal man tro på forskerne. Det er fortsatt mange usikkerheter i demens-gåten, men forskere har blitt mer sikre på at overvekt midt i livet gir økt risiko for Alzheimers eller andre demenssykdommer etter fylte 65 år. Svenske, franske og nederlandske forskere har gransket de [quote float=”right”]Jo mer overvektig du er som voksen, jo større risiko er det for å få en demenssykdom etter at man passerer 65år skal man tro på forskerne[/quote] 27 studiene som har sett på denne sammenhengen det siste tiåret. Med midt i livet mener forskerne alderen 38- 60 år. Hovedfunnet vårt er at de som er overvektige i denne alderen har høyere risiko for å få demens etter at de er fylt 65 år og det i forhold til de som var normalvektige.

Med overvekt menes en BMI på over 25. Risikoen for å få demens ser ut til å øke jo høyere BMI en har. Dette sier Deborah Gustafson, forsker ved Sahlgrenska akademien ved Gøteborgs universitet. Hun er medforfatter på oversiktsstudien, som bygger på data fra 120 000 personer fra Europa, Asia og USA. Studien er publisert i Journal of Alzheimer’s Disease. Gustafson mener at en person er fet dersom man har en BMI over 30.

Overvekt sent i livet beskyttende: Jostein Holmen, professor i samfunnsmedisin ved NTNU, synes [quote float=”left”]Med overvekt menes en BMI på over 25. Risikoen for å få demens ser ut til å øke jo høyere BMI en har.[/quote] hovedkonklusjonen i denne studien er tankevekkende. Det er den særlig i lys av den globale fedme-epidemien vi opplever. Selv om ikke alle de 27 studiene viser det samme, er mønsteret klart. Så vidt jeg kan vurdere er resultatene godt underbygget, sier Holmen, som blant annet forsker på demens. Denne studien viser også at overvekt hos folk over 65 år ser ut til å gi en helt annen effekt enn hos de under. Hos eldre mennesker ser vi at fedme har en beskyttende effekt. Demens hos disse kobles heller til de som er undervektige eller har BMI under normalen. En forklaring på dette kan være at tidlige symptomer på demens bidrar til at folk går ned i vekt, og at nevrologiske endringer i smak og lukt påvirker matvanene, sier Gustafson.

Jøran Hjelmesæth, UiO-professor og leder av Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold, synes at studien er grundig utført. Han stiller seg likevel noe kritisk til den. Artikkelen konkluderer med at det er en sikker sammenheng mellom fedme midt i livet og senere demens, men den viser ikke at det er noen sikre årsaks forhold mellom disse faktorene. Rapporten viser for eksempel ikke til noen studier som har sett på om dette å gå ned i vekt vil minske risikoen for demens senere i livet.

Én av flere risikofaktorer: I 2003 kom den første studien som antydet at det var en sammenheng mellom det å være overvektig midt i livet og å få Alzheimers eller en annen demenssykdom senere. Gustafson presiserer at overvekt og fedme midt i livet bare er én av flere risikofaktorer for demens. Andre faktorer er for eksempel høyt blodtrykk, høyt kolesterol [quote float=”right”]Gustafson presiserer at overvekt og fedme midt i livet bare er én av flere risikofaktorer for demens. [/quote] og kardiovaskulære sykdommer. Ifølge Gustafson er årsakene til de to hovedfunnene i rapporten fortsatt uklare. Holmen forteller at det fortsatt er svært mye forskerne ikke vet om årsakene til demens. Men det som kanskje er mest spennende på området for tida, er at det har kommet flere studier som tyder på at det er mulig å forebygge eller utsette utviklingen av demens. Det gir håp.

Kilde: Forskning.no