Vin kan være bra for hjertet, dersom du trener!

 FullSizeRender

I mer enn 20 år har vi fått høre at vin i moderate mengder beskytter oss mot hjerte-karsykdommer. Men det gjelder bare for dem som trener/er fysisk aktiv et par ganger i uken, viser flere studier. Nå kan altså ikke de stillesittende lite aktive lenger kose seg med et[quote float=”right”]Vin beskytter bare mot hjerte-og karsykdommer hos personer som trener/er fysisk aktive.[/quote] glass vin med god samvittighet, skal man tro på denne undersøkelsen. Forskere i mer enn 20 år har funnet ut at vin i moderate mengder har gunstig effekt for helsen, men noe nytt fra forskningsfronten for alle vinelskere: Vin beskytter bare mot hjerte-og karsykdommer hos personer som trener. Og hvor mye må man så trene for at dette er OK? Dersom du er fysisk aktiv minst to ganger i uka, så er det OK med litt vin i ny og ne sier professor Milos Taborsky fra Tsjekkia. (en av de som gjorde dette forsknings arbeidet)

Hvitvin like bra som rød: I årevis har det også vært en viss usikkerhet om hvitvin har vært like gunstig som rødvin. Rødvin har mer gunstig effekt enn hvitvin viser de fleste studier, og noen har ment at dette skyldes stoffer i drueskallet. Denne studien [quote float=”left”]Denne studien viser at hvitvin gir samme effekt som rødvin på det gode kolesterolet, men dette gjelder bare folk som trener.[/quote]viser at hvitvin gir samme effekt som rødvin på det gode kolesterolet, men dette gjelder bare folk som trener. Total mengde kolesterol sank riktignok mer hos rødvinsdrikkerne, men det finnes både godt og dårlig kolesterol, selv om noe forskning også viser at det dårlige kolesterolet kan ha viktige oppgaver i kroppen. 

Fikk et års vinforbruk: Studien tok for seg 146 personer med moderat risiko for hjerte-og karsykdommer. Deltakerne ble satt på ett års moderat inntak av rødvin eller hvitvin. Moderat forbruk er ifølge Verdens helseorganisasjons  definert som 2 desiliter for kvinner og 3 desiliter for menn per gang, maksimalt fem ganger i uken. Deltakerne spiste som vanlig i hele denne perioden. Studier som er gjort tidligere har vist at  overvekt hos hjertesyke kvinner er gunstig, mens det er omvendt for menn.

Nivået av HDL-kolesterol ble målt, samt nivåene av andre forhold som spiller inn for åreforkalkning, inkludert LDL-kolesterol. Deltakerne førte en loggbok over sitt forbruk av vin og andre alkoholholdige drikkevarer, medisinbruk, hvor mye og hva de trente. Forskerne fant ingen forskjell på nivået av det gode HDL-kolesterolnivåer etter ett år, sammenlignet med i begynnelsen av studien, dette gjelder både rødvinsgruppen og hvitvinsgruppen. Det farlige LDL-kolesterolet var lavere i begge grupper etter ett år, mens totalt kolesterolnivå var lavere bare i rødvinsgruppen. En økning i HDL-kolesterol er den viktigste indikasjon på en beskyttende effekt mot hjerte-og karsykdom, derfor kan vi konkludere med at verken rødvin eller hvitvin har hatt noen innvirkning på deltagerne som helhet, sier professor Taborsky.

Gunstig effekt med moderat trening: Det eneste positive og varige resultatet fant de i undergruppen av pasienter som mosjonerte mer. Forskerne fant at kombinasjonen av moderat vindrikking pluss regelmessig mosjon økte det gode kolesterolet og reduserte det farlige kolesterolet. Studien viser at regelmessig trening minst to ganger i uken, pluss vinforbruk, reduserer indikasjoner på åreforkalkning for denne gruppen. Det tyder på at denne kombinasjonen er beskyttende mot hjerte-og karsykdommer.

Vil teste ut vin på andre grupper: Taborsky vil i en fremtidig studie sammenligne effekten av rødvin og hvitvin hos pasienter med høy risiko for hjerte-og karsykdom som tar kolesterolsenkende medisiner (statiner), og mosjonerer regelmessig. [quote float=”right”]Forskerne fant at kombinasjonen av moderat vindrikking pluss regelmessig mosjon økte det gode kolesterolet og reduserte det farlige kolesterolet.[/quote] Vi håper å finne at moderat vinforbruk er trygt hos disse pasientene ved å måle indikasjoner på åreforkalking, sier han. Tidligere studier har funnet at vin øker nivået av HDL, det gode kolesterolet. Men inntil nå har det ikke vært noen langsiktig studie med objektive målemetoder som har sammenlignet effekten av rød- og hvitvin på HDL-kolesterol og andre symptomer på åreforkalkning.

Denne studien er den første langsiktige studien med tilfeldig, representativt utvalg av personer som har brukt objektive målemetoder for å sammenligne effekten av rødvin og hvitvin på indikasjoner på åreforkalkning.

Kilde: Forskning.no