Å motivere deprimerte til å trene, kan være vanskelig!

 Ingrid Kristiansen

Trening og fysisk aktivitet hjelper mot depresjon det har mange undersøkelser vist, men hva hjelper  det, når det er så vanskelig å motivere og inspirere de som er deprimerte til å være litt fysisk aktive. Den virkelig store utfordringen er å få de deprimerte til i det heletatt og starte med litt fysisk aktivitet, slik at de kan se at over tid vil man se lysere på livet om aktivitetsnivået stiger. Det er det professor i psykiatri[quote float=”right”]Trening og fysisk aktivitet hjelper mot depresjon det har mange undersøkelser vist, [/quote] Egil W. Martinsen som sier. Han har jobbet med dette i flere tiår. Martinsen har forsket innenfor feltet trening og psykiatri i nærmere 35 år. Og han er vel en av de i Norge som kan mest om temaet. Martinsen mener trening som virkemiddel for å fremme god helse fortsatt har for lav prioritet i helsevesenet og samfunnet ellers, selv om forståelsen har økt de senere år.  At trening er viktig, både for kropp og sjel er det vel liten tvil om skal man tro på alle undersøkelsene som er gjort på temaet. Det trengs flere stilinger til forebyggende helsearbeid om vi skal greie å gjøre noe med denne utfordringen. Dessuten skulle jeg gjerne sett at alle barn og ungdom har gym på skolen hver dag, og at man innen psykiatrien legger enda større vekt på å få folk ut i aktivitet, mener Martinsen

Trenger hjelp i startfasen: Etter Martinsens syn er nettopp motivasjon den store utfordringen de deprimerte står overfor. De fleste deprimerte trenger mer hjelp fra helsevesenet i startfasen. [quote float=”left”]De fleste deprimerte trenger mer hjelp fra helsevesenet i startfasen[/quote]Tidligere studier og min egen erfaring viser at der man har ganske tett trenings- og livsstilsveiledning av pasienter med depresjoner, har man ofte de beste resultatene. Som et godt tiltak er frisklivssentraler, som etter hvert finnes i mange kommuner, og flere hadde vært topp. Der kan blant annet folk med depresjon trene og møte andre mennesker i samme situasjon som seg selv.

Ny Cochrane-gjennomgang: En ny gjennomgang fra The Cochrane Library oppsummerer den seneste forskningen på effektene av trening ved depresjon. Den inneholder [quote float=”right”]Det ligger i depresjonens natur at ikke ett behandlingstiltak virker på alle. Folk vil respondere på forskjellig behandling, [/quote] 39 forsøk med ca. 2 300 deltakere. Hovedbudskapet er at det å være fysisk aktiv har en moderat effekt på depresjon. Dette er et OK resultat for denne gruppen. Det ligger i depresjonens natur at ikke ett behandlingstiltak virker på alle. Folk vil respondere på forskjellig behandling, noen på trening, noen på medisiner og andre på samtalebehandling. Professor Egil W. Martinsen sier at trening kan ha veldig god effekt og faktisk fjerne depresjonen hos en god del pasienter, spesielt de med midlere tilstander. Men det er viktig å påpeke at trening uten annen behandling som regel ikke er nok for folk med alvorlige depresjoner.

Virker like bra: Den forrige Cochrane-gjennomgangen av forskning på forholdet mellom trening og depresjon kom for mer enn fire år siden. Da som nå bekreftes at trening ikke er noen mirakelkur, men det hjelper for mange å trene dersom man er deprimert. Rapporten slår altså fast at trening har bedre effekt enn ingen behandling, når det sammenlignes med en kontrollgruppe[quote float=”left”]Det generelle rådet til folk med depresjoner er å være fysisk aktive ca. 30 minutter per dag, med intensitet tilsvarende en rask spasertur.[/quote] som verken går til psykolog eller psykiater eller bruker antidepressiva. Når depresjoner utgjør et kjempestort helseproblem, og behandlingskapasiteten er begrenset, så er det viktig å få folk i aktivitet, mener Martinsen.

Hvor mye skal man trene for å kunne oppleve bedring? Det generelle rådet til folk med depresjoner er å være fysisk aktive ca. 30 minutter per dag, med intensitet tilsvarende en rask spasertur. Så det er den samme anbefalingen som til folk flest. Treningen skal ikke først og fremst være knallhard intervalltrening eller andre harde økter som gir melkesyre eller annet ubehag. Poenget er å øke den fysiske aktiviteten, for eksempel å gå slik at man blir varm og litt andpusten.

Også en forebyggende effekt? FHI-forsker Mykletud trekker fram to hovedspor som han mener blir viktige å følge videre:

  1. Kunnskapen om at trening virker kurativt,
  2. Trening virker forebyggende mot depresjon.

Det vil være viktig med mer forskning også på forebyggende effekter. Mykletun mener trening i større grad burde brukes som et klinisk tiltak, og at deprimerte trenger mer hjelp for å bli motiverte til å komme i gang.

For at fysisk aktivitet som behandling av depresjon skal bli anvendt i stor skala trenger vi pådrivere.

Kilde: Forskning.no