Viktigste faktorene om du ønsker å bli bedre i utholdenhetsidretter!

 8b2d03754cf645fdefc743b1d20fde2206ebabd8a8cec5ff2d6cbb2c

 

En kjetting er ikke sterkere enn det svakeste leddet. Slik er det også for oss som trener og ønsker å bli bedre i akkurat det vi trener på.

Slik er det også med »systemene» dine. Det er viktig at man trener på alle disse for å bli en komplett utøver.

  1. “Hodet” og nervesystem eller det Mentale
  2. Hjerte og lunger – Sentralsystemet
  3. Blod og blodårer, Transportmedium og Transportveiene
  4. De arbeidende musklene, – Det perifere systemet.

Normalt deler vi ikke opp kroppen vår i deler slik vi her har skissert, men treningsmessig kan det være greit å se på disse systemene også isolert sett. Vi kjenner alle til begrepet »å miste hodet», et begrep knyttet til hvordan vi mentalt mestrer situasjoner generelt i livet, men også i idrett og prestasjons- sammenhenger.

  • Trening av mentale egenskaper er strekt undervurdert, dette er også et område man skal trene på under den fysiske treningen. Mental trening er mye omspunnet med mystikk og er ofte negativt fokusert, mange forbinder begrepene med det å ha mentale problemer, noe som er et helt annet tema. Hodet med hjerne og nervesystemer, kontrollsenteret er direkte koplet til våre mentale egenskaper. “Hodet” vårt har enorme potensialer og ressurser, det er kanskje her de største forbedringspotensialene fins. Forståelsen av at dette også er et treningsområde begynner etter hvert å komme, men fortsatt råder det stor skepsis til dette. Jeg selv fikk mitt virkelige løft opp i ytterste verdenstoppen da jeg begynte å trene hodet systematisk ved siden av den fysiske biten.
  • Hjerte og lunger betegnes ofte for sentralsystemet, sørger for luftveksling og pumper blodet.
  • Blodårer og blodet er transportveiene og transportmediet for oksygenet (og væske og næring)
  • De arbeidene musklene, det perifere systemet, primært i bein og armer, – sørger for kraftutfoldelsen.

En kjettinganalyse eller flaskehalsanalyse har som formål å ta for seg “systemene” som beskrevet, og analysere hvor begrensningene i yteevne ligger. Det hjelper ikke om arbeidsmusklene er som en 4 felts motorveier om f.eks. “hodet” er som en smal sti. Det vil være naturlig å legge treningens hovedfokus på flaskehalsen(e), og en vektlegging i utvikling av disse.

Det ligger i vår menneskenatur å gjøre det omvendte, nemlig en vektlegging i det en er best i. Det er jo nettopp dette man trives med, mestrer og føler seg på høyden med.Selv fikk jeg mitt virkelig STORE gjennombrudd som idrettsutøver da jeg begynte å jobbe slik! Lykke til!!!!

Ønsker du å komme deg videre som mosjonist eller toppidrettsutøver så ta kontakt med meg da vel. Jeg kan hjelpe og motivere deg til å nå dine MÅL.