Fysisk aktivitet og kreft

 

 

 

 

Ingrid Kristiansen 

 

Alle former for fysisk aktivitet kan være med å minske risikoen for kreft. Den totale mengden mosjon du gjør, har betydning for helsen din. Så folkens her er det bare å begynne dersom du ikke allerede har begynt. Fysisk aktivitet reduserer risikoen for kreft, men alle vi som er fysisk aktive kan også bli rammet, så det å være fysisk aktiv gir ingen garanti, men det skader ikke. For å få god  helse er det en forutsetning at vi er litt i bevegelse og da med litt økt puls hver dag. Anbefalingene er mange, men et minimum på 30 min pr. dag er nok nødvendig, men disse 30 min trenger du ikke å gjøre i en bolk, men fordele den utover hele dagen. Jo mer fysisk aktive vi er, desto lavere er risikoen for å få kreft ser det ut til fra flere forskningsresultater. For å minske risikoen for kreft anbefales derfor 60 minutter moderat  fysisk aktivitet hver dag. Hva er så moderat aktivitet? Det kan tilsvare for eksempel rask gange. Helsegevinst får en også ved fysisk aktivitet selv om en allerede har fått en kreft diagnose. Det er aldri for sent å begynne å mosjonere, og husk litt er mye bedre enn ingenting.

Hva kan en gjøre for å bli mer fysisk aktiv? Dersom du får fysisk aktivitet gjennom ditt daglige arbeid, er du langt på vei til å få minst 30 minutter om dagen og det vil fører til at du får en bedre helse. Selv er det å være fysisk aktiv i minst 30 min pr. dag like naturlig som det å pusse tennene, men er du en av de som ikke helt har fått det til å bli en helt naturlig del av livet ditt, kan kanskje dette være noen tips:

 1. En treningsvenn hjelper deg å komme deg i gang
 2. Bruk trapper i stedet for heis så ofte du kan
 3. La bilen stå. Gå /sykkelen når det er mulig.
 4. Tren og vær aktiv sammen med venner, familie og kolleger.
 5. Gå til kolleger i stedet for å sende e-post.
 6. Planlegg aktive ferier og helger.
 7. Bruk skritteller eller den nye aktivitets måleren, prøv og øke antall skritt daglig.
 8. Sett små konkrete delmål, før treningsdagbok og belønn deg selv underveis.

Derfor reduserer fysisk aktivitet risikoen for kreft: Regelmessig fysisk aktivitet fører til et sunt nivå av hormoner i blodet. Det er viktig fordi et høyt nivå av noen hormoner kan øke risikoen for kreft.

 1. Det fører vanligvis til økt forbrenning på grunn av økning i muskelmasse.
 2. Kreftfremkallende stoffer kan lagres i fettet vi har på kroppen. Fysisk aktivitet fører til at vi får mer muskler som igjen forbedrer evnen til å forbrenne fett. Selv om kroppsvekten ikke blir lavere betyr mer muskler og mindre fett en gunstigere kroppssammensetning.
 3. Blodsirkulasjonen øker og skadelige stoffer fjernes dermed raskere.
 4. Tarmbevegelsen blir bedre og gjør at maten passerer tarmen raskere. Det forkorter tiden eventuelle kreftfremkallende stoffer i maten er i kontakt med tarmslimhinnen, og kan forklare den forebyggende effekten.
 5. Det ser også ut til at immunforsvaret styrkes. Det kan ha sammenheng med at makrofager, en type hvite blodlegemer som bekjemper bakterier, blir flere og mer aktive når vi er fysisk aktive. Det samme blir signalmolekylene, som kan påvirke celleaktivitetene på en gunstig måte.

Fysisk aktivitet er verdens beste medisin: At fysisk aktivitet kan minske risikoen for kreft er best dokumentert for  tykktarmkreft og brystkreft, som er noen av de vanligste kreftformene i Norge. Regelmessig mosjon  er spesielt viktig i puberteten, når brystvevet er i utvikling, og etter overgangsalderen, når brystkreft vanligvis utvikles. Risikoen for  kreft i livmoren, prostata og lunger blir også lavere, hvis vi er fysisk aktive. Kroppen vår har det best når den brukes Er man fysisk aktiv får man økt energi og overskudd. Regelmessig fysisk aktivitet og god fysisk form reduserer ikke bare risiko for kreft, men også andre sykdommer, som hjerte og karsykdom og diabetes 2. Å sitte mye stille, øker denne risikoen. Derfor er det viktig å være fysisk aktiv, også for deg som er slank. Husk det er bedre å være litt tung og trent enn slank og utrent!

Aktiv oppvekst gir god helse: For å få god helse er det viktig at vi er fysisk aktive i oppveksten. Derfor bør vi motivere og inspirere alle barn og unge til å være aktive minst 60 minutter hver dag. Allsidig og regelmessig fysisk aktivitet er nødvendig for at barn og unge får en normal vekst og utvikling. Det viser seg at de som er regelmessig aktive til 18-årsalderen, fortsetter oftest å være aktive når de er voksne. De har også mindre psykiske plager. Risikoen for å utvikle overvekt, kreft, diabetes 2 og hjerte- og karsykdom er mindre, og de får flere leveår med god helse sammenliknet med barn og unge som ikke er fysisk aktive

Kilde: Kreftforeningen, World Cancer Research Fund, American Institute for Cancer Research