Sju av ti nordmenn er ikke i nok aktivitet !

 img_9570-690x418

Det gjør oss til et av de mest stillesittende folkeslagene i den vestlige verden. Og det liker vi vel dårlig alle sammen regner jeg med. Rapporten “Fysisk aktivitetsnivå blant voksne og eldre i Norge 2014” fra Helsedirektoratet viste at kun tre av ti voksne beveget seg nok. Håper disse tallene er blitt bedre siden 2014, men jeg tror dessverre ikke det.

Altså det vil si at syv av ti voksne er mindre fysisk aktive en anbefalt. Voksne i Norge i dag er faktisk i ro mer enn 60% av den tiden vi er våken, og det gjør oss til noen av de mest stillesittende nasjonene i den vestlige verden. Og det som er enda verre er at barn og ungdom her i landet kommer raskt etter.

Vi Nordmenn liker og tro at vi er et folkeslag som er mye på tur og at vi er født med ski på beina. Det er vi som er ute på tur, aldri er sur – uansett vær. Eller er det bare noe vi tror? Kroppen vår er egentlig designet for at vi skal bruke den til de fleste dagens gjøremål, men samfunnet vårt er nå innrettet slik at vi trenger ikke bruke kroppen så mye for å få gjort det vi måtte før.

Vi syns vi er kjempeflinke når vi trener en time 2 – 3 ganger i uka, mens kroppen klart kan bli brukt 3-5 t hver dag. At vi beveger oss så lite handler vel mye om at vi har altfor mye å gjøre, slik at trening og annen bevegelse er noe vi må putte inn mellom alle mulig andre gjøremål. Men har vi egentlig mer å gjøre i dag enn for 40, 50, 60 år siden?

Aldri for sent å begynne med litt fysisk aktivitet: Hele 2,7 millioner nordmenn over 20 år klarer altså ikke å oppfylle minimumsanbefalingen om fysisk aktivitet, og rapporten legger frem at noe av grunnen er at samfunnets krav til kroppsbruk er kraftig redusert de siste tiårene. I mange tilfeller legges det til rette for at fysiske anstrengelser ikke er nødvendig. Men dersom vi ikke trenger å være fysiske i jobbene er det vel lurt for oss alle å bruke kroppen noe i fritiden.

Da mener ikke jeg at du skal løpe, sykle eller trene hardt for å konkurrere i Birken eller andre populære konkurranser. Nei det vi alle trenger er nok hverdags aktivitet. Pensjonistforbundet som har over 220.000 medlemmer over 65 år ønsker en mer aktiv befolkning, og sier at det aldri er for sent å sette i gang. Alle har vi ansvar for egen helse, og det er viktig å forstå at det aldri er for sent å begynne med et mer aktivt liv.

Begynner du å øke aktivitetsnivået eller trene litt, har det like god effekt enten du er 9 eller 99. Myndighetene må ta en del av ansvar for å legge forholdene til rette. En av tiltakene kan være og ha lysløypene rundt om kring i landet på når høstmørket kommer.

Kanskje lage flere sykkel og gangstier slik at de som ønsker å gå eller sykle til forskjellige gjøremål slipper og sette livet på spill ute i trafikken. Pensjonistforbundet påpeker at personer som er fysisk aktive i gjennomsnitt vinner åtte leveår i et livsløpsperspektiv. Så her er det bare å begynne med litt fysisk aktivitet.

Antallet uføre øker: Selv om de fleste av oss legger på oss over tid, legger de som er minst fysisk aktive på seg mer enn de som er aktive. Så dette kan være en motivasjonskilde til aktivitet.

NAV kunne vise at antall uføre i Norge er oppe i 307 400 mennesker. Tallene viser at det ble mer enn7000 nye uføre bare i siste kvartal. Livsstilssykdommer og mangel på fysisk aktivitet er en viktig årsak til svekket helse blant nordmenn.

Dette må vi begynne å ta på alvor. Helsedirektoratet har nylig dokumentert at økt fysisk aktivitet har en potensiell velferdsgevinst på 239 milliarder pr år. Det finnes neppe noen investering som er mer samfunnsøkonomisk lønnsom enn å styrke statens satsing på fysisk aktivitet og forebygging.  Men det største spørsmålet er hvordan kan vi motivere til mer aktivitet?

Kilde: Helsedirektoratet