Offensiv vilje viktig og ha som idrettsutøver

 Ingrid Kristiansen og Johan kaggestad

For å oppnå gode prestasjoner i idrett er det viktig at en er offensiv. Det vil med andre ord si at en går til konkurransen og angriper den. Det motsatte er å være defensiv og det passer dårlig dersom du har tenkt å lykkes som idrettsutøver. Er du defensiv avventer du i konkurransesituasjonen og opptrer som forsvarer. Er du derimot offensiv kjemper du skikkelig og har innstillingen går det så går det.  Jeg var en slik utøver, satset alt på at det skulle gå i alle konkurranser.

Viljen min og lysten min til å vinne var meget sterk (og godt trent), men jeg var ikke alltid like godt forberedt fysisk , så da var det ikke nok med god vilje. Utøveren som er offensiv bruker all sin energi på selve konkurransen, og tenker lite eller ingenting på alle uvesentlighetene. Mange bruker vel ordene offensiv og aggressiv om en annen, men det er viktig og vite forskjellen.

Den offensive er oppgave orientert. Den aggressive derimot er følelsesorientert og lever ut  sine egne konflikter. For at en skal oppfatte seg selv som offensiv er det nødvendig å føle trygghet og selvtillit. En må være motivert for konkurransen og der spiller jo viljen en stor rolle.

Viljen: Viljen er viktig for en som skal konkurrere på noe som etter hvert føles ulystbetont. Den som har den sterkeste viljen og er tøff når det er tungt når ofte lengst, de  utnytter resursene sine best. Under like vilkår vinner den utøveren som har sterkest vilje. Selv har jeg drevet en idrett med krav til stor utholdenhet  og der var det meget viktig med sterk vilje når det røynet på. Jeg trente mye på dette i min tid som toppidrettsutøver. Og denne treninga gav meg god hjelp i konkurranse situasjonen.

Offensiv trening: For en offensiv idrettsutøver er det ikke nok bare å konkurrere for fullt. Disse utøverne har lært seg (trent på) vinner innstillingen. Selv trente jeg en del på   akkurat det under en del av mine treningsøkter, og jeg skal love deg at denne form for trening hjelper. For meg gav det virkelig resultater.

Det er bare å komme i gang med den type trening. Det gir ikke resultater med en gang, men med tålmodighet og innsatsvilje vil du se resultatet av denne trening etter hvert. All erfaring/forsking viser at idrettsutøvere i stressede konkurransesituasjoner faller tilbake til den adferd de har hatt i treningssituasjonen. Er utøveren passiv, defensiv og lite konsentrert på trening er mulighetene for at de vil være det i konkurransen meget stor. Den offensive innstillingen er ofte avhengig av utøverens viljestyrke, det har jeg allerede nevnt. Men det viktige her er at viljen trenger trening, og at denne type trening ikke blir glemt.

Du vil sikkert da komme med spørsmålet: Hvordan gjør jeg så denne treninga? Mine erfaringer med slikt treningsarbeid er:

  1. Alle konkurranser god trening spesielt de som gikk dårlig. Det er i konkurranser det går dårlig at en lærer mest. Da er det vanskeligere å være offensiv og sterk vilje.
  2. Går det dårlig i starten på en konkurranse, så er det viktig og ha rette tankemønster og vilje til å gjennomføre slik en hadde planlagt. Konkurrentene dine kan jo få problemer senere i konkurransen. Dette har jeg opplevd mange ganger under lange krevende løp.
  3. Selv var jeg opptatt av å være offensiv ved at jeg tenkte positive tanker i forbindelse med trening og konkurranser.
  4. Viktig og kjempe for å vinne, men like viktig og tørre og tape!!! ( for em virkelig ener er det å bli nr.2 og tapa)

Kilde: Willi Railo