Derfor hjelper ”lurepiller”

 Ingrid Kristiansen

Forskere har funnet ut at lurepiller hjelper mot smerte fordi vi tror vi har fått piller som skal hjelpe mot våre plager. Ny forskning ved Universitetet i Tromsø kan forklare hvordan. Du var kanskje ikke klar over det selv, men det som er viktig i forbindelse med smertelindring er at man forventer at lindringen skal hjelpe.

Derfor kan vi ofte føle mindre smerte når vi får ”lurepiller” når vi tror vi har fått noe annet. Det forskerne kaller for placebomedisin. Så mye som 30 % av behandlingseffekten til smertestillende medisin kan være placebo. Psykologiprofessor Magne Arve Flaten har de siste ti årene forsket på denne effekten.

Placeboforskning ved Universitetet i Tromsø har bevist gjentatte ganger at man får redusert smerte ved å gi forsøkspersonene en placebopille. Dette er jo meget interessant. Vi kan vise til at smerten reduseres når forsøkspersonen får en placebopille, og dette er ikke en sensasjon. Det er mange som har funnet dette ut før oss. Men det er først nå at vi kan si noe om hvorfor dette skjer.

Smerte kan ligne på stress: Hvordan kan en forventning redusere smerte? Hvordan kan en mental prosess virke inn på en fysiologisk prosess? Dette var spørsmål Flaten begynte å stille seg etter hvert som hans placeboforskning fortsatte.

Vi har målt hvordan man reagerer rent kroppslig på smerten. Når du reagerer på noe som er vondt, er det en spesiell del av nervesystemet vårt som reagerer. Denne delen kalles for det sympatiske nervesystemet og man får en økt aktivering her når man blir utsatt for smerte. Hjertet slår fortere og du svetter.

Dette er helt automatiske reaksjoner, forteller forsker Flaten. Det samme skjer ofte når man er stresset. Det forskere ser er at når de gir en placebopille som inneholder maispulver til forsøkspersonen og forteller de at den virker smertestillende, så får forsøkspersonene mindre smerte. Jo vondere man har det, desto mer stressa blir man.

Når man tar en pille får man oftest en forventning om at man skal bli bedre og det kan i de fleste tilfeller reduserer stresset. Dette fører igjen til at smerten blir mindre. Sammen med stipendiat Per Aslaksen presenterte forsker Flaten dette funnet på konferansen til World Institute of Pain.

Viktig for alternativ behandling? “Placeboeffekten, viktig for alternativ medisin?” Placeboeffekt basert på forventninger har vi i all behandling, forteller psykologiprofessoren. Vi går til lege er fordi vi forventer at han/hun skal hjelpe oss.

Men Flaten mener  også at placeboeffekten kan være grunnen til at alternativ medisin fungerer godt i mange tilfeller. Det som er spesielt med alternativ medisin er at det finnes mye alternativ behandling som det ikke finnes en dokumentert effekt av. Placeboforsøk brukes ofte av legemiddelindustrien som en kontroll for å se om virkestoffet i legemidlene har noe effekt. Når det gjelder legemiddelindustrien forskes det på virkestoffer for milliarder av kroner i året.

Den siden av effekten er grundig utforsket. Men det finnes nesten ingen forskning på at placeboeffekten kan forklare en betydelig høy % av behandlingsresultatet.

Kilde: Forskning.no