Tang i stedet for salt?

 1417083988_sauetang

Det er mye snakk om at vi spiser oss syke på salt. Ja generelt spiser vi vel alle for mye salt. Og hva kan vi gjøre med det? Noen europeiske forskere kan ha nærmet seg en løsning for bedre folkehelse ved å bruke tang i stedet for rent salt.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har salt høyt oppe på lista over det som skader helsa vår aller mest. Salt er altså en av de viktigste faktorene som gir høyt blodtrykk, og som igjen kan føre til hjerte- og karsykdommer.

Dette kan være svært alvorlig for oss, som spiser dobbelt så mye salt iforhold til hva helsemyndighetene anbefaler. Og alle vet vi at det kan være vanskelig å la det være selv om vi vet at det ikke er bra. Her kan altså tang produkter være en av løsningene.

Maten blir ofte ganske smakløs uten salt, men dersom det finnes et nytt mer helselig produkt som kan gjøre maten like god og være mer helselig må jo det være topp. Det aller meste av saltet vi spiser kommer fra industrielt bearbeidet matvarer som brød, ost og kjøttprodukter. Skal mat industrien kutte som anbefalt, kan det få store konsekvenser for både holdbarhet, utseende og konsistens på maten.

Viktig med et samarbeider med matvareprodusenter:

Norske forskere samarbeider med matvareprodusenter for å produsere flere matvarer med mindre salt. Uten at det skal gå ut over smaken, holdbarheten og kvaliteten. Prosjektet En sunnere matpakke er et flott prosjekt som setter dette på kartet. Deltakerne innrømmer at de har hatt ambisiøse mål i prosjektet. Målet har vært å redusere natriuminnholdet i de tre matvarene med 30 – 40 %. For å nå disse målene er det ikke mulig å bare kutte ned på saltinnholdet. Vi må tilsette salterstattere i den industriproduserte maten

Ikke et ideelt alternativ:

I et EU-finansiert prosjekt har forskere fra flere land undersøkt om tang kan være en erstatning for salt. Saltvannsalger smaker naturlig salt og inneholder mineraler som kalium og magnesium. Forskerne har kokt, forvellet og tørket algene og brukt dem som ingrediens i matvarer. Målet var å komme opp med et produkt som kan brukes industrielt som salterstatter.

De konkluderer med at brunalger kan brukes i industrielt bearbeidede matvarer. Men dette er ikke helt ideelt.Tang kan bidra til å erstatte saltinnholdet, men salt kan ikke erstattes helt, mener de europeiske forskerne.Kirsti Greiff kjenner ikke til det omtalte prosjektet, men hun sier at bruk av tang som salterstatter kan være en løsning.

Kilde: nofima.no