Kan du båtvettreglene?

 

Det er alt for mange båtførere som er direkte farlige på sjøen. Mer enn 50 % av alle som kjører båt innrømmer at de ikke kan sjøvettsreglene godt nok. Det er alt for mange båtførere som er direkte farlige på sjøen. De grunnleggende sjøvettsreglene må alle kunne, og derfor oppfordres alle vi båtførere å friske opp kunnskapen vår.

Sjøveisreglene er internasjonale regler som    gjelder for alle som ferdes i båt. Reglene kan sammenlignes med trafikkreglene på veien, der spesielt vikepliktsreglene for å unngå sammenstøt og krav om avstand til andre båter er viktige.

Mange kostbare småkollisjoner og mer alvorlige ulykker: Mange båter kan være vanskelig å manøvrere eller stoppe, og det oppstår mange småkollisjoner og mer alvorlige ulykker fordi kunnskapene er lave.

Derfor er det svært viktig at båtførere kjenner til når de skal vike, hvordan de skal håndtere båten i trangt farvann og hvordan regelverket er for å holde avstand til andre båter.
En fersk landsomfattende undersøkelse gjort på oppdrag for DNB Skadeforsikring av Respons Analyse, viser at til sammen 55% mener man kjenner svært godt eller ganske godt til sjøveisreglene.

31% oppgir at man kjenner til reglene verken godt eller dårlig, mens 15 % oppgir at man kjenner til reglene svært dårlig eller ganske dårlig. Men det er viktig å påpeke at dette er hva man tror man kjenner til. Hva man virkelig kjenner til kan være noe annet.

Test deg selv ved hjelp av Redningsselskapet som har utarbeidet en oppsummering av de viktigste sjøveisreglene:

Vikeregler for motorbåter:

 1.  Hold til høyre for møtende båt. Når to motorbåter styrer mot hverandre, skal begge i god tid vike litt til styrbord. Båtene vil da passere hverandre på babord (venstre) side.
 2. Vik for båter fra styrbord
  Når to motorbåter styrer kurser som skjærer hverandre og det er fare for sammenstøt, skal den som kommer fra babord vike for den som kommer fra styrbord.
 3. Motorbåt viker for seilbåt
  Når en motorbåt og en seilbåt styrer slik at det er fare for sammenstøt, skal motorbåten vike.

Vikeregler mellom seilbåter:

 1. Seilbåt med vinden inn fra babord viker for seilbåt med vinden inn fra styrbord
  Når to seilbåter får vinden inn på forskjellig side, skal den som får vinden inn fra babord side vike for den andre.
 2. Lobåt viker for lebåt
  Når to seilbåter har vinden inn fra samme side, skal båten som er “nærmest” vinden vike for den andre. Ta ikke vinden fra andre seilere!

Andre vikeregler:

 1. Innhentende båt viker for båt som blir innhentet
  En båt som tar igjen en annen båt, skal vike for den som blir tatt igjen. Dette gjelder også for en seilbåt som tar igjen en motorbåt. Hvis du må forbi, velg den siden som er lengst bort fra annen trafikk eller land. Er du i tvil om du er innhentende eller ikke, skal du gå ut ifra at du er det.
 2. Hold god avstand til nyttetrafikk
  Fritidsbåter skal alltid holde av veien for større fartøyer og nyttetrafikk.
 3. Hold til styrbord i trange led
  En båt som seiler i en trang led eller et trangt løp skal holde til styrbord, så nær ledens eller løpets yttergrense som mulig, når det lar seg gjøre uten fare. Båter mindre enn 20 meter og seilbåter skal ikke sjenere gjennomfarten for en stor båt som bare kan gå sikkert i en trang led eller et trangt løp. En fiskebåt skal ikke sjenere gjennomfarten for en hvilken som helst annen båt som går i trang led eller et trangt løp.
 4. Hold god avstand til båter som ikke kan manøvrere normalt.
  Både motorbåter og seilbåter skal vike for båter som fisker, som ikke er under kommando, eller som har begrenset evne til å manøvre.

Kilde: Utdrag av sjøveisreglene.