Glemmer menn mest?

 confused-person-clip-art-cliparts-co-ymtn40-clipart

Mange er vi vel som mener at menn husker enkelte ting dårligere enn kvinner og nå er mistanken bekreftet: Menn har dårligere hukommelse enn kvinner. Hele ni av ti menn sliter med å huske navn og datoer.

Mener du at mannen din er distré, han glemmer bryllupsdagen, bursdager eller hva venner/naboer heter? Slapp av, det er ganske så vanlig, så ikke vær bekymret. Selv forskerne som tok for seg dette temaet ble overrasket over hvor mye menn glemmer.

De ble forundret over at menn glemmer mest. Det er ikke blitt dokumentert før, og det som var meget overraskende var menn i aldere (30 – 60 år) var like glemske. Professor Jostein Holmen i samfunnsmedisin ved NTNU sier at funnene er svært entydige.

Hva gjorde jeg for et år siden?

Det er i forskningsmateriale til HUNT 3 (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag) at Holmen og medarbeidere tok med ni spørsmål om selvopplevde hukommelsesproblemer.

For hvert spørsmål ble deltakerne bedt om å oppgi om hukommelsesproblemene forekom ofte eller bare noen ganger. Spørsmålene gikk på problemer med å huske navn, datoer, hva man gjorde for et år siden eller hva en samtale handlet om. I åtte av ni spørsmål var det menn som hadde flest problemer. Vi har spekulert mye på hvorfor menn oppgir hyppigere hukommelsesproblemer enn kvinner, men vi har ikke funnet noen forklaring på det. Så dette er fortsatt et uløst mysterium, sier Holmen.

Høyt utdannede husker mer

Kvinner har mye av de samme hukommelsesproblemene som menn, bare i mindre målestokk. Også hos kvinner er navn og datoer vanskelig å huske. Problemene øker med alderen, men i mindre grad enn forskerne trodde. Kvinner glemmer like mye, enten de er 30 eller 50 år. Studien viser også at høyt utdannede glemmer mindre enn dem med lav utdanning. Personer med angst eller depresjon har også flere hukommelsesproblemer enn andre. Dette gjelder begge kjønn.

Kilde: NTNU