Kan vi bruke hjernen mot stress?

 978x

Det er vel sjelden vi føler oss perfekt eller fantastisk, men hjernen vår er fantastisk. Den er som en sterk computer. Alt vi har opplevd på godt og vondt er ”lagret” der. Det er derfor viktig å utnytte hjernen i positiv retning for oss selv. Vi kan for eksempel bruke den til å redusere stress. Dette høres kanskje ut som en vits, men treningsprinsippene du skal prøve er grundig prøvd og bygger på kunnskap om hvordan hjernen virker.

Før jeg fortsetter vil jeg at du skal prøve deg på et eksperiment:

Still deg med ryggen til (ca. 15 cm fra) en vegg, lukk øynene og la hjernen helt passivt arbeide med setningen: ”jeg faller bakover”

Før du fortsetter; prøv det!

Deretter stiller du deg med ansiktet mot veggen. Du forandrer setningen til ” jeg faller fremover” Du skal la hjernen passivt få repetere denne setningen. Etter en tid vil du falle forover.

Dette har ikke noe med mystikk å gjør, men er en enkel demonstrasjon på hvordan tanken/konsentrasjonen virker på kroppen.

Noe av det samme skjer også dersom du tenker at i morgen tidlig må jeg våkne klokka 6 når du legger deg. Og hva skjer, du våkner klokka 6. Dette er to eksempler på at tanker og reaksjoner henger sammen.

Altså når vi tenker eller konsentrerer oss skjer dette ved at hjernen bruker ulike ord, setninger eller tankebilder. Det vi ser, hører og opplever overføres til hjernen med ord.

Måten vi tenker på påvirker følelsene våre, derfor er det viktig med et positivt tankesett.

Det er denne måten å leve/tenke på som kan hjelpe oss ut av en del stressreaksjoner, altså styre tankene våre mer i positiv retning.

Det er dessverre slik at de av oss som lett får stressproblemer er de som har opplevd en stressopplevelse og fortsetter å arbeide med de negative stressimpulsene i tankene. Ja vi blir bekymret og holder liv i stressreaksjonene ved negativ tenking.

Vi driver alle mer eller mindre bevisst/ubevisst og har indre samtale med oss selv. Bare tenk litt gjennom hvordan du tenker/snakker til deg selv. Denne ”indre” samtalen har ofte negativt fortegn. Det vil altså si at vi legger inn blokkeringer/begrensninger hos oss selv. Da jeg var toppidrettsutøver jobbet jeg veldig mye med dette, ja rett og slett snakke med meg selv om det jeg ønsket og trodde jeg skulle greie som idrettsutøver. Og etter hvert fikk jeg virkelig til det meste. Denne tanke treningen lærte jeg av Willi Railo og jeg er evig takknemlig for mitt samarbeid med han. Man får til alt det man ønsker, men man må tenke og leve som om man får det til.

Jeg har Pippi som et stort forbilde. Hun angriper utfordringene på en fantastisk måte. Pippi sier: ” Det har jeg aldri prøvd, men det får jeg sikkert til”.

Begynner du å tenke å leve litt mer slik, da skal jeg love deg at du får til mer enn om du er av den mer bekymrede typen.

Lykke til!!

Kilde: Willi Railo