• Kan vi bruke hjernen mot stress?

      Det er vel sjelden vi føler oss perfekt eller fantastisk, men hjernen vår er fantastisk. Den er som en sterk computer. Alt vi har opplevd på godt og vondt er ”lagret” der. Det er derfor viktig å utnytte hjernen i positiv retning for oss selv. Vi kan for eksempel bruke den til å redusere […]

    Continue Reading