Hvordan planlegge og sette seg mål?

 fullsizerender-3

Hvorfor ha et klart/klare mål?

Tenk deg målet, hva det nå enn måtte være som et “geografisk sted”. For å nå målet trenger du å definere målets “posisjon”, slik at du skal kunne “navigere” i riktig kurs for å nå målet . Hensikten med plan og målarbeid er å innarbeide og terpe på planen og målet slik at de danner dominerende minnespor hos deg. Målet ditt vil da etterhvert bli akseptert av deg både bevisst, men ikke minst ubevisst, med resultatet at du virkelig også selv tror på å nå målet. Dette høres kanskje noe rart ut, men hvor ofte har du ikke sagt et eller annet til deg selv, men så har det ikke hjulpet allikevel. Problemet har antakelig vært at du ikke har trodd på “tingen”, og i de fleste tilfeller ligger dette på det ubevisste plan, noe de fleste ikke er klar over. Du har rett og slett ikke terpet nok på å gjenta og gjenta det du ønsker å oppnå.

Hvordan definere målet eller målene dine?

Det er en fordel å ha et ambisiøst mål, du skal ha noe å strekke deg etter. Dersom du legger “lista” for lavt, kan du oppleve at når du når målet du har satt for lavt, så vil dette nye oppnådde målet bli din nest vanskelige barriere, som igjen kan være vanskelig å komme over. (Spesielt om du har vært veldig flink å trene)

Målet skal være mest mulig konkret, og det bør kunne måles på et elle annet vis.

Samtidig skal målet være realistisk innen de gitte rammevilkår som er mulige for deg. Det er de færreste som skal sette verdensrekorder eller bli olympisk mester, men for noen er dette realistisk. Med andre ord, målet bør stå i forhold til selvtilliten din for at målet skal kunne skape en normal aksept hos deg.

Delmålene tar deg steg for steg og strekker komfort sonen din mot hovedmålet. Målet skal altså ha realistiske tidsrammer, der du kan legge inn delmål, milepeler og ett endelig hovedmål. Ta utgangspunkt i en livsplan for deg selv, der du tar utgangspunkt i en visjon over hva du egentlig ønsker å oppnå her i livet. Sett opp en plan med delmål på hvordan du skal komme fram til dette målet, som for oss alle i utgangspunktet vil være en ønske drøm.

En slik plan vil nødvendigvis måtte gå over lang tid, kanskje flere år. Husk å ta med hele familie og livs situasjonen din, og splitt opp planen slik at den kommer ned på daglige deltaljer du skal jobbe med.

Hvordan nå målet eller målene?

Vi bruker teknikken vi tidligere har nevnt om mental trening, eller “Hvordan få til det du ønsker”, som i hovedtrekk omhandler at en kontinuerlig terping og gjentakelse av målene til slutt vil føre til en “akseptering” eller godkjenning av målene, og dette ligge på vårt ubevisste plan. Oppnås dette får man en plutselig “åpenbaring” at tingene faktisk begynner å skje slik du ønsker.

Hva klare, konkrete mål gjør med oss

Plan og målarbeidet kan bidra til å hjelpe på motivasjonen din. Samtidig vil det forhåpentligvis legge et positivt press på deg, slik at du virkelig jobber med saken. Plan og målarbeidet vil da skjerpe deg og forplikte deg til å stå på. Samtidig vil hele prosessen være en modning og bevisstgjørings prosess som til slutt vil gripe inn og forandre på din adferd og personlighet.

Ønsker du hjelp for å nå dine mål? Ta kontakt med oss i Team Kristiansen