Blir du støl etter trening og konkurranser ?

  FullSizeRender

Dersom vi trener hardt eller på en måte kroppen ikke er vant til, kan vi bli støl og øm i musklene. Jeg regner med at du også har opplevd det mange ganger. Selv har jeg vært støl mange ganger og har vel tenkt at dette er på grunn av at jeg har brukt noen muskler jeg sjelden eller aldri har brukt før. Forskere er usikre på hvorfor man blir støl. Som sagt jeg har vært støl mange ganger da jeg var toppidrettsutøver og meget godt trent, men ved bruk av “ubrukte” muskler kommer dette fenomente også til oss godt trente.

Dersom du har brukt en muskel mer enn normalt eller brukt en muskel du ikke har brukt på lenge, blir man ofte støl etter en stund. Denne stølheten kommer gjerne 12 til 24 timer etter at men er ferdig med aktiviteten . Det blir nesten bare verre og verre mellom 24 og 48 timer. Jeg selv erfarte ofte at etter et hardt maratonløp var jeg OK første dag , men to dager etter løpet måtte jeg ofte gå baklengs ned trapper pga. stølhet

Symptomer på stølhet

  1. Du kjenner stølheten best i den midtre delen av muskelen
  2. Å tøye den støle muskelen da blir det enda verre
  3. Ofte kan den støle muskelen være både varm og hoven.

Årsaken til stølhet er ikke helt kartlagt

Forskere har lenge prøvd å finne årsaken til at man blir støl etter uvant trening. Før trodde man at det var melkesyren som oppstår i musklene og blodet i forbindelse med trening som fører til ømheten i musklene. En annen teori har vært at avfallsstoffer som samler seg i musklene fører til muskelkrampe og senere smerter. Ingen av disse teoriene har blitt bekreftet av forskning.

Den mest populære teorien i dag er at stølhet kommer som et resultat av små muskel rifter etter hard/uvant trening.

Går det an å unngå stølhet?

Det vanligste er at mange tror at å tøye hjelper mot stølhet. Denne teorien kan ikke dokumenteres med forskning. Flere forskningsrapporter har vist at å tøye ut før eller etter trening har liten effekt på stølhet og ømhet i musklene.

Siden stølhet gjerne kommer av uvante eller sterkt belastende treningsøvelser, vil den beste måten å forebygge stølhet på være å trene regelmessig. Da vil musklene venne seg til aktiviteten og du vil bli mindre støl.

Ingen dokumentert behandling for stølhet

  1. Når du først har blitt støl, er det lite du kan gjøre annet enn å vente på at det skal gå over. Det finnes ingen behandling som gir dokumentert virkning på stølhet.
  2. Å trene med den samme øvelsen som forårsaket stølheten har ingen innvirkning på ømheten
  3. Verdien av fysioterapi ved stølhet er omdiskutert
  4. Det er rapporter som viser at det kan hjelpe med elektrisk stimulering, mens andre rapporter sier at det ikke virker
  5. Å kjøle ned muskelen med is eller kaldt vann hjelper ikke på stølheten
  6. Effekten av å massere musklene mangler vitenskapelig bevis
Kilde: Helsenorge.no