Stå litt oftere i løpet av dagen, så husker du bedre!

Forskning viser at dersom du har for lange sitte perioder i løpet av dagen, så kan det påvirke hjernen vår negativt. Mange studier advarer mot for mye sitte tid i løpet av dagen, da dette kan ha negativ virkning på den delen av hjernen som er avgjørende for langtidshukommelsen vår. Det kan i ytterste konsekvens føre til hukommelsesproblemer og i verste fall demens hos middelaldrende og eldre mennesker. Dette gjelder selv om du trener en del i tillegg. Det som er viktig her er at man går eller står jevnlig i løpet av hele dagen.

Dersom du sitter for lenge om gangen, blir den såkalte mediale tinninglappen (den delen som er rød på bildet) som er avgjørende for langidshukommelsn, tynnere. Altså sitter vi for mye blir denne røde hjerne delen mindre og langtidshukommelsen svekkes. Så folkens opp og gå/stå jevnlig i løpet av dagen!!

Kilde: PLOS One