Slik kan du trene for å nå de store “høyder”(Del 1)

Tankens kraft er sterkere enn du tror. Tankene styres både bevisst og ubevisst. Eks. I morgen tidlig skal jeg våkne klokka syv. Om kvelden ligger du i senga og tenker denne tanken gjentatte ganger. Når morgenen kommer, pleier de som har tenkt slike tanker å våkne tidlig. (ofte akkurat det tidspunktet de har tenkt på).

Om kvelden i senga er tanken bevisst, men når den vekker deg er den ubevisst.

Dette viser at tankene ikke «forsvinner» når du har tenkt dem, de legges på «minnelager» som kan påvirke deg ubevisst. Et godt eksempel på tankens kraft er «placeboeffekten». Ofte kan sukkerpiller hjelpe langt.

Et annet godt eksempel er idrettsutøvere/skuespillere som ofte blir syke ved viktige konkurranse/premiere. De har tenkt mye på dersom de blir syk så ………. Tankens kraft utløser derfor ofte sykdom. Selv har jeg god erfaring fra min toppidrettskarriere, hvor sterk tankens kraft kan være. De fleste av mine topp prestasjoner kom etter at jeg hadde begynt å trene ”mentalt” med Willi Railo. Selvfølgelig er det ikke nok å trene mentalt, men ved siden av den tøffe treninga jeg gjorde fysisk ved hjelp av min trener Johan Kaggestad kom virkelig resultatene. Det ble fokusert på tankenes kraft, og ikke minst bryte ned mentale blokkeringer.

Jeg jobbet også mye med banebrytende arbeid. I tillegg ble plan- og målarbeidet mer konkretisert. Det ble satt dristigere og spenstigere mål. Drill og atter drill førte til en ubevisst akseptering av målene. Det ordentlige gjennombruddet kom da jeg virkelig fikk tro på og aksept for at jeg kunne vinne. Grunnprinsippet i all mental trening er å repetere et tankemønster eller en handling så mange ganger at det dannes et sterkt og dominerende minnespor.Her kommer tankens kraft til sin rett. Som nevnt skiller vårt ubevisste ikke mellom fantasi og virkelighet.

Det er derfor nok å forestille seg en handling for å ”øve den inn” – man trenger ikke nødvendigvis utføre den. (I utholdenhetsidrett er man selvfølgelig også nødt til å trene fysisk.) Man bruker tankene for å definere og velge hvordan man ønsker å reagere i en gitt situasjon. Fordelen med denne treningsformen er at den ikke tar lang tid. Ofte kan det dessuten være alt for komplisert, å gjennomføre handlingen i virkeligheten.

Dette var tilfelle med de første astronautene som landet på månen. De forberedte seg med intens tanketrening, og etter måneferden uttalte de at de følte at de hadde gjennomført månelandinger i mange år. På samme måte blir flygere drillet på nødprosedyrer i simulatorer helt til de sitter ”i ryggmargen”. Det går av seg selv. Ved å gjenta og gjenta bestemte tanker kan du gradvis ”programmere” ditt ubevisste med nye minnespor.

Det negative minnesporet du hadde opprinnelig, vil litt etter litt bli dominert av det nye. For å illustrere kan du se for deg en vektstang i det ubevisste: på den ene vektskålen står det ”Jeg kan ikke”, på den andre ”Jeg kan”. Hvis du har et dominerende minnespor som sier ”Jeg kan ikke”, vil vekta selvfølgelig tippe til denne siden. Men hvis du litt etter litt, gjennom tanketrening, greier å fylle den andre vektskåla med positive tanker ”Jeg kan”, vil vekta tippe over til den siden. Da har du trent inn et positivt, dominerende minnespor som harmonerer med det bevisste ønsket ditt.

Ta kontakt med oss i Team Kristiansen!! Vi hjelper deg gjerne.