Slik kan du trene for å nå de store “høyder”(Del 2)

Vi har selv gode og dokumenterbare erfaringer med tanketrening. Jeg hadde i en årrekke konkurrert mot Grete Waitz i en rekke løp verden rundt. I over ti år hadde jeg aldri slått henne; jeg ble stort sett nummer to i hver konkurranse. Jeg utviklet etter hvert et dominerende minnespor, en forventning om at jeg skulle bli nummer to. Du kan kalle det et Grete-kompleks. Jeg fikk det rett og slett ikke til å stemme at jeg skulle slå Grete. Willi Railo arbeidet med meg for å rette på dette.

Sammen lagde vi tankesetninger og visualiseringer der jeg så seg selv i løpssituasjonen hvor jeg lå først i alle felt. (Samtidig trente jeg selvfølgelig godt fysisk.) Tankene og bildene ble repetert og repetert, og etter hvert ble det nye minnesporet dominerende i forhold til det gamle. Og plutselig en dag var jeg en ener.Denne prosessen tok ikke lang tid; bare noen få uker! I årene etterpå var det jeg som vant de aller fleste løpene. Dette er et godt eksempel på tankens kraft.

Når du går i gang med å tanketreningen, må du ta utgangspunkt i den konkrete situasjonen der du ønsker å forbedre adferden din: tenk deg inn i denne situasjonen og ”se” deg selv mestre den. Effekten av slik trening kan settes opp som følgende formel:

Effekten av tanketrening = produktet av antall repetisjoner x med graden av følelse for situasjonen.

Når man opplever noe veldig sterkt, kan én repetisjon være nok til å skape et sterkt minnespor. Dette er imidlertid vanskelig å få til under trening. I henhold til formelen kan man generelt si at desto mindre følelse du klarer å mobilisere i treninga, jo flere repetisjoner må du å bruke. Du må ta tiden til hjelp.

Her er noen generelle råd som kan hjelpe deg underveis:

• Dersom du kan skape gode, positive følelser når du trener tankene dine, vil effekten bli mye bedre.

• Treninga blir mer effektiv hvis du er avslappet og rolig. Vi anbefaler deg derfor å lære noen avspenningsteknikker, meditasjon eller lignende.

• Dersom du trener for å mestre en situasjon som er preget av stress og støy, kan det være nyttig å simulere dette ved hjelp av en lydavspilling.

• Jo flere sanser du kan aktivere, jo mer effektiv blir treninga. Det kan lønne seg å skrive ned positive setninger som du kan feste blikket på. Du kan også lese dem inn på en opptaker og spille dem i bakgrunnen. ”Multimedia” er et effektivt pedagogisk verktøy nettopp fordi vi mobiliserer flere sanser.

Trenger du råd og hjelp? Vi i Team Kristiansen hjelper deg gjerne!!