Hva er et minnespor?

memory

Alle sanseinntrykk, tanker og følelser lager minnespor i det ubevisste. Det kan sammenlignes med å lagre en fil på en PC. Det meste av det vi opplever i livet gjør imidlertid ikke noe særlig inntrykk på oss; det skaper ”svake” minnespor.

Det finnes imidlertid noen typer opplevelser eller erfaringer som  kan skape ”sterke” minnespor. Disse preger adferden vår i det daglige og bidrar dermed til å forme personligheten vår.

Det er to slags hendelser eller erfaringer som kan skape sterke minnespor:

  • Hendelser og opplevelser som vekker sterke følelser. Jo sterkere følelsene er, desto sterkere vil minnesporene prege deg.
  • Hendelser og tanker som blir gjentatt og gjentatt, men som ikke nødvendigvis skaper så sterke følelser. Slike erfaringer vil skape stadig sterkere minnespor jo mer de repeteres (som i terping og drilling).

En sterk følelse som repeteres, vil skape svært sterke minnespor. Mange har for eksempel et negativt forhold til trening på grunn av gjentatte vonde opplevelser i gymtimene på skolen. Å diagnostisere problemet

Du kan ha ulike grunner til å begynne med tanketrening:

  1. Du vil oppnå en ønsket reaksjon i en bestemt situasjon.
  2. Du har problemer med å utføre en handling, men tror at du vet hvorfor du ikke får det til.
  3. Du har problemer med å utføre en handling, og har ikke noen anelse om hvorfor du ikke får det til.

Det første er et greit utgangspunkt. Tanketrening er et fantastisk verktøy når du har vanskelige treningsforhold, når treninga er vanskelig å få til i praksis, eller når tiden bare ikke strekker til. Hvis situasjonen også krever spesielle fysiske eller motoriske ferdigheter, må du selvfølgelig trene på disse i tillegg.

Det andre utgangspunktet er litt verre. Hvis du har rett, er det et godt utgangspunkt for tanketrening. Men det kan være at årsaken til problemene ikke er det du tror. I mange tilfeller kan det nemlig være vanskelig å avgjøre hvorfor du ikke lykkes. Husk også helhetstanken: i de fleste tilfeller sitter problemet i hodet, men i noen tilfeller kan begrensningen sitte i kroppen.

Punkt 3 beskriver den mest frustrerende situasjonen, når du ikke ”skjønner bæret”. Alt ligger tilsynelatende til rette for suksess, men så vil det seg bare ikke. Og du aner ikke hvorfor. Her har vi kommet fram til et vanskelig spørsmål: Hvordan stiller du ”diagnose” på dine ubevisste, dominerende og begrensende minnespor? Det er ikke noe enkelt svar på dette. De aller fleste trenger hjelp for å finne ut av det – dette er ikke noe man gjør på egenhånd.

Selv trente jeg på avspenningsteknikker sammen med min mentale trener Willi Railo. Han ”kjørte” meg ned i dyp avspenning. I denne tilstanden kunne han mer eller mindre ”snakke direkte med det ubevisste”, og slik finne ut hvor skoen trykket. Hvis du vil prøve det samme, vil vi anbefale deg å finne en mental trener som virkelig behersker denne teknikken. Et annet alternativ er å gå til en kinesolog. En kinesolog stiller diagnose gjennom en kombinasjon av spørsmål og lett muskeltesting.

Han vil stille deg spørsmål i håp om å ”treffe” det negative minnesporet. Mens du svarer, tester han for eksempel en armmuskel. Hvis svaret stemmer overens med det ubevisste minnesporet, vil muskelen være sterk. Og hvis det er en konflikt mellom det bevisste svaret og det ubevisste minnesporet, vil den være tilsvarende svak.

Hypnose vil kunne gi et innblikk i din ubevisste verden, men det krever en kvalifisert person som kan og har lov til å hypnotisere. Det går også an å få et godt innblikk i en persons tankeverden gjennom en fortrolig samtale. Prøv dette sammen med en i familien, en god venn eller en trener du stoler på.

Lykke til med forsøket!!

 Kilde: “Sprek hele livet” av Ingrid og Arve Kristiansen