Indre samtale, hva er det?

 ingrid kristiansen sock racer

 

Vi driver og snakker til oss selv hele tiden (indre samtale). Det er derfor viktig at denne samtalen har positivt fortegn. Noen mennesker tenker mest i gamle mønster. Da kan det være vanskelig og fornye seg. Dette er veldig vanlig for mange.

Barrierebyggere: De ser problemene før de er aktuelle. ”Enda en bekymring”

Barrierebryterne: De går rett på mulighetene. ” Enda en utfordring”

Hvem er du? Prøv å gjør en liten test på deg selv: Tenk etter hvilken måte du tenker på når noe går deg imot. Spør noen som kjenner deg godt, hvordan de oppfatter deg i motgang.

Et eksempel som kan gi et godt bilde på fenomenet. Jeg sier til en gruppe mennesker at de skal gjøre armhevinger. De får forberede seg på to måter.

  1. Først skal de konsentrere seg om følgende indre samtale. ”Jeg er svak i armene, tung i kroppen og dårlig form” Etter 3-5 min konsentrasjon gjør de så mange armhevinger de klarer. (de tellers)
  2. Etter og ha vilt en stund, får de konsentrere seg om en annen ”indre samtale” : ” Jeg er sterk i armene, lett i kroppen og god . I snitt greier vi flere armhevinger den andre gangen. Det er veldig lurt å trene tankene sine. Positiv vinkling på tankene gir ofte energi.

En oppgave:

Lukk øynene og tenk: ” Jeg må, jeg bør, jeg skal” Noter deg hvilke følelser som dukker opp i deg. Lukk øynene igjen og tenk: ”Jeg må, jeg bør, jeg skal, jeg kan.” Er det noe forskjell på hvordan du føler deg?

Tankekulturen din er ofte det som avgjør om du får ting til. Tankens kraft er enorm, den styrer følelser, vurderer adferd bl.a.

Negative tanker spres som regel raskere enn positive. Derfor er det meget viktig med positiv tankekultur!!

Hva kan vi gjøre?

  1. Vær oppmerksom på at tankekulturen styrer følelser, verdier, holdninger, vilje til forandring bl.a.
  2. Bruk tankens kraft systematisk som styringsverktøy for å skape ny tankekultur.
  3. Definer målet/målene og ha god tankehygiene som kan føre deg til målet

 

Kilde: Willi Railo