Er du trøtt og husker dårlig? Kanskje du har lavt stoffskifte?

 

Lavt stoffskifte er mer vanlig enn høyt stoffskifte. Det er ca. 10 % av kvinnene i befolkningen som har lavt stoffskifte, da er de med subklinisk hypotyreose regnet med, hvor stoffskifte kun er noe nedsatt.

De vanligste symptomene på lavt stoffskifte er:

 1. Lite energi, man er trøtt og sliten.
 2. Kognitive symptomer: «hjernetåke», konsentrasjon vansker
 3. Psykiske symptomer: nedstemt, lite initiativ

Disse vanligste symptomene finner vi hos de fleste med lavt stoffskifte, men disse symptomene er lite spesifikke, utbredt i befolkningen, og kan skyldes en rekke andre forhold enn lavt stoffskifte, som for eksempel: dårlig søvn, livssituasjon, lite fysisk aktivitet, kostholdsfaktorer, annen fysisk og psykisk sykdom.

I tillegg kan en ved lavt stoffskifte se en lang rekke andre symptomer fra omtrent overalt i kroppen, siden stoffskiftehormonene trengs for at så å si alle kroppens celler skal fungere bra. Det er store individuelle variasjoner i hvilke av alle disse andre symptomer som oppstår, noen pasienter har veldige lange lister med symptomer med seg til legen, andre har mer begrenset med symptomer.

Flere tegn på lavt stoffskifte:

Generelt:

 1. Frossen, “indre kulsde”
 2. Hevelser (ansikt/hender/bena, m.m.)
 3. Vektøkning men ikke hos alle
 4. Nedsatt appetitt
 5. Forstoppelse
 6. Høyt kolesterol
 7. Økt tendens til jernmangel

Hals:

 1. Heshet
 2. Opplevelse av ubehag nederst på halsen, svelgevansker
 3. Struma hos et mindretall

Hud – hår:

 1. Håravfall,
 2. Tørr hud
 3. Mindre svettetendens

Hjerte – muskler:

 1. Langsommere puls
 2. Muskelstølhet
 3. Økt risiko for hjerte og kar sykdommer

Reproduksjon:

 1. Nedsatt sex lyst
 2. Menstruasjons forstyrrelser
 3. Nedsatt ferilitet

Forskjellen på høy og lavt stoffskifte: Du lurer kanskje på hva som skiller lavt stoffskifte, fra høyt stoffskifte. Ved høyt stoffskifte går ting for fort, mens ved lavt går ting for tregt. Det gir en del forskjeller i symptomprofil, selv om de mer uspesifikke symptomene går igjen.

En del av symptomene er «motsatte»:

 1. Vektnedgang – vektøkning
 2. Rask puls – langsom puls
 3. Varm – frossen

Ved høyt stoffskifte er ofte trettheten mer av typen utslitt, indre uro, rastløshet, mens ved lavt stoffskifte er trettheten ofte mer av typen tung, treg, søvnig. Ved høyt stoffskifte tenderer psykiske symptomer mer mot angst, ved  lavt stoffskifte mot depresjon.

Dette kan du gjøre: Lavt stoffskifte betyr at det ikke er nok stoffskiftehormoner, T4 og T3,  i kroppen. Lavt stoffskifte bør behandles med å tilføre stoffskiftehormoner daglig til kroppen, vanligvis kun T4, siden det omdannes videre til T3 i kroppen. Den mest brukte T4-medisinen i Norge heter Levaxin. Behandlingen må følges regelmessig opp av lege, med jevnlige blodprøver som er nødvendige for å regulere medisindosen riktig.

Har du lavt stoffskifte har du det sannsynligvis for resten av livet. Det betyr at du må ta stoffskiftemedisin daglig livet ut.

Kilde: KK.no