Færre infarkt med god ungdomskondis ?

 Ingrid Kristiansen

Folk som har god kondis som 18-åringer, får sjeldnere alvorlige hjerteproblemer i voksen alder. Det er forskere fra Umeå universitet i Sverige som viser fram en kobling mellom en persons fysiske utholdenhet ved 18 års alder, og risikoen for hjerteinfarkt 30-40 år senere.

Tenåringer som har god kondisjon når de blir voksne,  har lavere risiko for å få alvorlig hjertehendelse. Dette kan jo være meget interessant for mange, ikke bare de som driver konkurranse idrett, men også de mange som trener for å være i OK form. (da er det vel kondisjonen som er viktig i dette tilfelle, ikke hvor sterk en er)

Viktig å holde vekten: En sammenligning av de best og dårligst trente 18-åringene når det gjelder kondisjon, viser at de dårligst trente hadde mer enn doblet risiko for infarkt senere i livet. Mennene i studien ble fulgt i 34 år i gjennomsnitt, inntil januar 2011, eller til de enten fikk infarkt eller døde.

Forskerne justerte for KMI, alder, og hvilket år og sted for sesjonen. Det hjelper nok ikke bare å trene, man bør også holdet vekta i løpet av disse årene, forteller studie. Selv om man skulle være i veldig god form, så ser ikke dette ut til å kompensere fullt ut for overvekt eller fedme dersom man tenker på  infarkt-risikoen. Trente voksne med en kroppsmasseindeks (KMI) som tilsvarer overvekt eller fedme, hadde mye høyere risiko for infarkt enn utrente, tynne og normalvektige menn.

Kan ikke vise årsakssammenheng: Nordström påpeker at studien  viser en sammenheng mellom god kondisjon og lavere infarktrisiko. Med et slikt design er det ikke mulig å si at det faktisk er trening som gir effekten.

Forholdet mellom fysisk form og hjertesykdom er komplekst, og kan påvirkes av faktorer vi ikke har undersøkt i denne studien. Dessuten har forskerne kun målingene av KMI, fysisk form og blodtrykk fra sesjonene, så det er ikke kjent hvordan disse risikofaktorene endret seg senere. Siden testene ble utført på unge menn, er det heller ikke sikkert at resultatene er overførbare til kvinner eller eldre, påpeker European Society of Cardiology.

Gode vaner som varer? En annen mulig forklaring er at personer som har gode treningsvaner og kondis som 18-åringer, i større grad holder fast ved disse vanene også senere i livet. Men dette har ikke de svenske forskerne undersøkt.

Likevel; det er neppe lurt for unge i dag å la kroppen forfalle etter fylte 18 år og håpe på at sammenhengen holder. Forskerne har tatt for seg fysisk form og senere hjertesykdom blant nærmere 750 000 menn som har vært til sesjon i det svenske forsvaret. På sesjon avgjøres det om en person er tjenestedyktig, hvilket  blant annet innebærer en fysisk helsesjekk.

Referanse: Gabriel Högström, Anna Nordström og Peter Nordström.