Hva kan føre til redusert prestasjonsevne?

 254278-9-1442998700182

 

Ved langvarig negativt stress, ved spontan nervøsitet og /eller angst er det vanlig at vi får redusert både fysisk og mental prestasjonsevne. Det er altså dumt å kjøre seg så hardt at dette skjer, ja vi blir mindre effektive og det fører til dårligere arbeidskapasitet.

Tretthet, uro og dårlig konsentrasjon er noen av symptomene som vi kan merke. Mange får ikke utnyttet sin kapasitet pga. forskjellige hemninger, de fleste hemninger har med angst å gjøre. Dette er vanlig blant kvinner pga. at de ikke tror på seg selv. Mange kvinner er lært opp til å sette seg lave mål eller ikke sette seg mål i det hele tatt.

Her har jeg listet opp de vanligste hemningene for vår prestasjons evne:

 1. Lav målsetting
 2. Liten selvtillit i forhold til egne ressurser
 3. Fluktreaksjoner
 4. Prestasjonsangst
 5. Høy nervøsitet
 6. Innlærte blokkeringer

Ressursene øker proporsjonalt med troen på at de finnes!

Høy prestasjonsevne og god ressursutnytting får man gjerne dersom :

 1. Vi tør å sette oss høye mål
 2. Vi bestemmer oss for å nå målene
 3. Vi er overbevist om at vi skal nå målene
 4. Vi har tillit til oss selv
 5. Vi tør å gjøre det dårlig av og til
 6. Vi aksepterer oss selv
 7. Vi er offensiv
 8. Vi er avslappet og trygge
 9. Vi holder på et godt humør

Hva kan vi gjøre for å øke våre ressurser?

 1. Få nok søvn
 2. Hold deg i god fysisk form
 3. Pass på å være avspent selv om du arbeider mye og hardt
 4. Arbeid gjerne etter en plan
 5. Jobb med EN ting i gangen
 6. Tenk positivt
 7. Få nok rekreasjon
 Kilde: “Stress ned og kom i form” av Willi Railo