Hvorfor du bør komme deg i gang – Del 2av2

 Ingrid Kristiansen

Jeg skal ta deg med inn i den fysiske treningsverdenen

Cellene i hendene finner ingen grunn til å forsette å være lærhud om du slutter å bruke hendene aktivt. Lærhuden bygges ned, hudcellene bygger seg ned til det nivået de beskytter deg godt nok i forhold til det du bruker og har behov for. (denne egenskapen kalles for homeostase)

Kroppen bygger seg altså ned om vi ikke bruker den, adapsjonsevnen eller treningsprosessen er med andre ord også reversibel. Her er vi ved et av paradoksene med det såkalte framsteget i vår vestlige verden, vi bruker kroppen stadig mindre fysisk, og dermed bygger vi “ned” kroppene våre, cellene er som forklart programmert til å innstille seg etter bruk og behov.

[quote float=”right”]Problemene våre er at vi har nok og oftest for mye næringsinntak, men da de fleste cellene ikke trenger mye næring, ja- så går næringen over til sikkerhetslageret, den lagres som fett (i tilfelle krise og vanskeligere tider).[/quote] Problemene våre er at vi har nok og oftest for mye næringsinntak, men da de fleste cellene ikke trenger mye næring, ja- så går næringen over til sikkerhetslageret, den lagres som fett (i tilfelle krise og vanskeligere tider).

Dette har skapt mange nye næringer, slankeindustrien, helsestudioer, og nye utfordringer for helsevesenet med såkalte velstandssykdommer osv.

Denne stimuleringen sørger for at kroppen vår ikke sovner hen. Trening kan kalles for en belastning, ytre påkjenning eller fysisk stress, selv om dette høres noe negativt ut. Mer positivt høres det ut om man betegner trening for en ytre stimulering av det moderne mennesket, en stimulering kroppen reagere på ved å forsterke seg og forberede seg for en eventuell ny ytre stimulering, trening eller belastning. Denne stimuleringen sørger for at kroppen vår ikke sovner hen.

Vi reagerer alle forskjellig på ting, likeså med trening eller andre fysiske påkjenninger, man må altså ta hensyn til individuelle forhold. Treningsgraden er veldig forskjellig om man ser på egenskaper som utholdenhet, spenst, hurtighet, styrke, oksygenopptak osv.

[quote float=”left”]Vi reagerer alle forskjellig på ting, likeså med trening eller andre fysiske påkjenninger, man må altså ta hensyn til individuelle forhold. [/quote] Disse forskjellige kvalitetene har altså forskjellig grad av adaptasjonsevne, og dette varierer også mellom forskjellige personer. De individuelle faktorene har med hva vi har arvet av gener fra våre foreldre. Trenbarheten har også med både indre og ytre faktorer å gjøre, som:

Indre faktorer (endogene): Kjønn og alder, forhistorie angående fysisk aktivitet

Ytre faktorer (eksogene): Doser av trening i både mengde og intensitet, hvordan vi tilrettelegger avlastningen eller hvilen, mentale og sosiale forhold og forhold fra naturen som klima, lys og lydforhold, og andre stimuli fra naturen.