Hver tredje får for lite D-vitamin

images

Flere undersøkelser har vist at ca. hver tredje nordmann har for lavt nivå av D-vitamin i blodet. Februar er den måneden vi har lavest nivå av D-vitamin i blodet, og det er vel ikke så rart da vi er inne i den tøffeste vinteren med lite dagslys. Tall fra Nordens største private laboratorium viser at omtrent hver tredje nordmann ligger for lavt. Ernæringsrådet anbefaler at nivået bør ligge over 50 nmol/l (nanomol per liter). Antall prøver som ligger under dette var i perioden 2011–2013 noe over 30 %.  Men både nasjonalt og internasjonalt er det stor diskusjon om størrelsen på det anbefalte nivået. Mange heller mot en høyere grense, nemlig 75 nmol/l. Hvis man legger dette til grunn, har mer enn halvparten av Norges befolkning for lavt nivå av D-vitamin i blodet, ifølge tall fra Fürst laboratorim.

Inntak hver dag; Du kan dekke ditt daglige behov ved og ta  en skje tran, eller ta riktig antall kosttilskuddstabletter. Dersom du ønsker å øke D-vitaminnivået ditt med mat som er rik på D – vitamin, er fet fisk noe av det beste du kan spise. Det vil si fisk som laks, ørret eller makrell til middag minst tre ganger i uken eller som pålegg til frokost, lunsj og kveldsmat.

Egg, ost og margarin har også en del D-vitamin. De nye ernæringsrådene har økt anbefalingene for daglig inntak fra 7,5 til 10 mikrogram for barn og voksne. Eldre bør få i seg 20 mikrogram. Men det er uenigheter om de daglige inntaksanbefalingene, sier mangeårige professor og kreftforsker Johan Moan, og en av landets fremste D-vitaminforskere. Antagelig bør daglig inntak ligge på mellom 30 og 40 mikrogram, mener han. Interessen for å måle nivået av D-vitamin i blodet blir stadig større, sier medisinsk direktør Marie Buchmann hos Fürst Medisinsk Laboratorium. Hvis du ønsker å dekke inn dette kun gjennom fet fisk, må du for eksempel spise mellom 300 og 400 gram laks hver eneste dag!

Flere blir undersøkt: Marie Buchmann hos Fürst Medisinsk Laboratorium sier at det kan se ut som om det er en endring på gang når det gjelder nivået av D-vitamin i blodet, takket være stor oppmerksomhet rundt vitaminets effekt. Det er nemlig færre personer med lavt nivå D-vitamin nå enn før. At det er stor oppmerksomhet rundt dette vitaminet bekreftes også av den store økningen i antall rekvirerte prøver som sendes inn for analyse, forteller hun. I 2007 gjorde vi vitamin D-måling i 3,5 % av de prøvene vi fikk inn. Dette har økt år for år, og i 2012 ble dette rekvirert i 20 % av prøvene vi fikk, sier hun. Og denne % har ikke blitt lavere de siste årene.

Mirakelvitamin eller ikke? Det har lenge vært enorm oppmerksomhet rundt D-vitaminets effekt. For det er mye dette vitaminet skal beskytte mot og kurere: fedme, kreft, depresjon, hjerte- og karlidelser, diabetes og multippel sklerose. For å nevne noe. Men lite av dette er etablerte vitenskapelige sannheter, ifølge norske helsemyndigheter.

I forbindelse med de nye nordiske næringsstoffanbefalingene , gikk en gruppe forskere på oppdrag fra myndighetene systematisk gjennom den vitenskapelige litteraturen på området. Flere studier viser at D-vitamin har positiv effekt på helsa, sier professor Johan Moan.

Likevel er en rekke forskere svært overbevist over årsakssammenhengen. De får forskningsresultater som viser at høyere doser og nivåer av D-vitamin har effekt på mye, forteller fysikkprofessor Johan Moan. Han legger til at de nevnte negative resultatene ofte har kommet fra undersøkelser der det er brukt lave tilskudd av D-vitaminer.

Andre forskere er ikke like overbevist. De får forskningsresultater som viser svært lite effekt av D-vitamin på depresjon, fedme, diabetes, MS, kreft osv. Det forteller Haakon Meyer, som er en annen av Norges fremste forskere på D-vitamin.

  1. D-vitaminmangel er alvorlig.
  2. Mangel på D-vitamin hører til engelsk syke, eller rakitt som det også kalles.
  3. Vitaminet er også viktig for å forebygge benskjørhet, fordi kroppen ikke klarer å ta opp kalsium uten D-vitamin.

Det er også gjort spennende forskning som viser at D-vitamin har betydning for hvor lenge du lever, bekrefter både Moan og Meyer.

Kilde: NRK.no