Nytt om D – vitamin ! ?

index

En studie ved Lunds Universitet, forsterker teorien om viktigheten av D – vitamin for å unngå at muskler og bein blir svakere når vi blir eldre. Sollyset er den viktigste kilden for å unngå denne svekkelsen.

D – vitaminnivået synker vanligvis med alderen, og tilgangen på frisk luft og sollys blir også ofte dårligere ved økt alder. Et mindre aktivt liv innendørs er muligens den viktigste årsaken til at eldre får D – vitamin mangel.

Kosthold til   eldre kan ha positiv virkning, ettersom mange eldre spiser mindre. D – vitamin tilskudd for spesielle deler av befolkningen kan være en mulighet for å forebygge risiko for beinbrudd mener forsker og doktorstipendiat David Buchebner som jobber ved Universitetet i Lund.

Hva er så vitamin D-mangel? D – vitamin dannes i huden ved soling og fra vitamin D-holdig mat eller fra kosttilskudd. Mangel på D – vitamin kan hos voksne føre til osteoporose (mindre kalsium i skjelettet, skjelettsmerter og   svak muskulatur) Dette er jo plager som vi alle helst vil unngå, så D – vitamin er viktig for oss alle uansett alder.

Selv trener jeg mest utendørs hele året og jeg prøver å få litt sollys så ofte som mulig, da jeg tror dette kan hjelpe meg til å få noe av de D – vitaminene jeg trenger i løpet av en dag. Så folkens alle dere som trener innendørs i all slags vær, kom dere ut i frisk luft og sollys av og til. Det har kroppen godt av.

Vitamin D-mangel er veldig utbredt hos innvandrerkvinner: Det er selvfølgelig flere årsaker til at det er vitamin D-mangel blant ikke-vestlige innvandrerkvinner i Norge:

  1. Noen kvinner får mindre sol mot huden enn etnisk norske kvinner på grunn av påkledningen.
  2. Hudpigmenteringen er ofte økt (mørkhudete), noe som krever mye mer sol for å danne vitamin D sammenlignet med etniske nordmenn med lys hud.
  3. Det dannes ikke D-vitamin i huden i vinterhalvåret i Norden, heller ikke hos lyshudede

D – vitamin mangel var mer utbredt i den vestlige verden på 1900-tallet: men er senere nesten utryddet. I de fleste utviklingsland er D-mangel sjelden. Dette skyldes nok mye sollys. Kvinner med mørk/svart hud som flytter fra solrike hjemland til områder med mindre sol, er en utsatt gruppe.

 Kilde: Norsk Helseinnformatikk