Skapt til bevegelse, men allikevel er vi ikke flinke nok.

 IMG_9503

 

Fremtidens store helseproblem ser ut til å bli fysisk inaktivitet.

I dagens samfunn er det dessverre stort sprang mellom de som er fysisk aktive eller ikke. Det er noen som gjør alt for mye og noen som gjør lite eller ingen ting. Hva er oppskriften for å få flere til å gjøre litt, slik at vi får flere med bedre helse? Ja dette er 1000 kroners spørsmålet. Hadde vi hatt svare på det hadde vi i Norge virkelig vært en nasjon med god helse og mange ”spreke”.

Utfordringene:

Hverdagens krav til et minimum av fysisk aktivitet er blitt redusert kraftig de siste årene pga. vår livsstil. Vi løser disse enkle hverdagsaktivitetene ved å kjøre bil eller lignende.

 1. Mer enn ½ -parten av alle reiser under 1 km gjør vi med bil. Her har vi alle et stort forbedringspotensial.
 2. Arbeid som før krevde muskelkraft er det maskiner i dag.
 3. Vi sitter mer og mer foran PC og TV
 4. Mer enn 50% av de voksne i Norge har et aktivitetsnivå som er lavere enn det som anbefales
 5. De siste 10 årene har 40 åringene gått opp ca. 9 kg (menn) og 4 kg (kvinner).

Effekter:

De fleste vet at regelmessig fysisk aktivitet gjør at vi takler livets utfordringer bedre. Hvordan skal vi få flere til å virkelig gjøre noe med dette? Lista under forteller hva slags effekt fysisk aktivitet gir (noe som mange vet, men ikke alltid får gjort)

 1. Bedre fysisk form
 2. Økt overskudd
 3. Bedre søvnkvalitet
 4. Virker positivt på humør
 5. 50% redusert risiko for å få hjerte – karsykdommer
 6. 50% redusert risiko for å få diabetes type 2
 7. 30% redusert risiko for å få økt blodtrykk
 8. 10 – 50% mindre sjanse for å få enkelte krefttyper

Ja, denne lista taler sitt klare språk, men enda med alle disse fordelene er det vanskelig for mange å komme i gang. Blir fysisk aktivitet/trening fremstilt som vanskelig og tungt å gjennomføre? Hvorfor ikke start med det letteste, gå deg en tur hver dag på minst 30 min. Da har du gjort mye.

Anbefalinger:

Det sies at 30 min fysisk aktivitet pr. dag er nok for helsegevinsten. Hvorfor ikke start i dag!! Disse 30 min kan du gjøre på din måte for eksempel :

 1. 30 min rask gåtur
 2. Hverdagsaktiviteter av varierende art: rake løv, måke snø, hogge ved, vaske/støvsuge hus. Her er det bare fantasien som stopper oss.

Denne 30 min aktiviteten trenger vi ikke å gjøre i en økt heller for å få helsegevinst, men vi kan dele den opp i 3×10 min, 2×15 min osv. Dersom du gjør mer enn 30 min vil jo det være ekstra bra, men ett sted må vi begynne.

Husk at overvektige personer i god fysisk form har mindre risiko for sykdommer enn normalvektige i dårlig fysisk form!!

Kilde: Helsedirektoratet