Hva er årsaken til at vi i dag har rekordmange pollenallergikere?

 index

Til dette er det nok ikke bare ett svar, men et resultat av vår tids livsstil er jeg redd. I dag er det mange flere barn som er allergikere enn bare for 10 – 15 år siden, og det store spørsmålet er. Hvorfor? At barn er mer inne kan være en årsak. Barna blir skjermet for bl.a. pollen fordi vi er redde for at de skal bli allergikere og det som virkelig skjer er at de blir pollenallergikere fordi de er for lite ute.

Og dessuten har mange av oss det for rent rundt oss slik at vi ikke blir utsatt for litt skitt og smuss som kan hjelpe oss til å bli litt mer robuste mot for eksempel pollen. Eksperter som Hallvard Ramfjord i Astma- og Allergiforbundet og professor Sverre Steinsvåg mener at en av årsakene til at stadig flere sliter med pollen nå, er at vi oppholder oss mer innendørs enn tidligere generasjoner. ( det er nå  ca. dobbelt så mange pollenallergikere i Norge enn det var på 1970 tallet)  Dette kan flere som jobber i barnehager bekrefte.

Det er mer enn ca. én million nordmenn som går inn i våren med nysing, kløende øyne og slapphet, men det hjelper ikke nødvendigvis å holde seg inne, tvert i mot.

Immunforsvaret får ikke treningen det trenger: Ramfjord forteller at dagens barn og unge er mer utsatt for pollenallergi fordi de oppholder seg mer  innendørs enn tidligere generasjoner. Dermed får ikke immunforsvaret treningen det trenger for å hanskes med bakterier og virus utendørs.

Han mener også at økt bruk  av antibiotika og endring i bakteriefloraen i tarmen gjør forsvarsmekanismen dårligere. Hallvard Ramfjord i Astma- og Allergiforbundet mener dagens utvikling er paradoksal.

Mangel D-vitamin: Kan også være en av årsakene til den økende allergien som for eksempel pollen. Mange, og spesielt barn og unge, sitter foran en skjerm store deler av dagen. De er ikke nok ute i sollys, og får derfor for lite D-vitamin, som  ser ut til å beskytte oss mot allergiutvikling.

Dette gjør også at vi er mer utsatt for allergier nå. En undersøkelse fra begynnelsen av 1970-tallet viste at 4% av svenske rekrutter hadde pollenallergi. Dette tallet er i dag ca. 25 %

Vi utsettes for lite for bakterier og virus : Årsaken til at stadig flere lider av allergiske plager, finnes det ingen sikre svar på. Men man vet at mens mange bakterieinfeksjoner er utryddet i vår del av verden, har antall allergikere økt voldsomt.

På grunn av vaksiner og mye bruk av antibiotika, går vi ikke gjennom tunge infeksjoner lenger. Vi utsettes generelt for lite for bakterier og virus. Og det ser ut til at mangel på trening bringer immunapparatet over i en allergisk retning.

Fakta om pollenallergi :

  1. Pollen er bittesmå partikler med varierende diameter og vekt som frigis til luften og spres med vind eller insekter for å bestøve planter av samme art
  2. I overkant av 20 % av befolkningen lider av mer eller mindre alvorlig pollenallergi – ca. én million nordmenn
  3. Pollen finnes i luften i store mengder til bestemte tider av året. Om våren er det pollen fra trær og utover sommeren gress og burot som er de vanligste pollenkildene
  4. Generelt er det mindre pollen i kyststrøkene og på høyfjellet

Kilde: NRK.no